English-Finnish translations for finnish

 • suomalainen
  Minä myös häpeän tänään sitä, että olen suomalainen - se minun täytyy sanoa. I also have to say that today I am ashamed of being Finnish. Toinen asia koskee kysymystä, jonka luullakseni suomalainen kollega esitti. My second point concerns a question from, I believe, a Finnish Member. Toivon, että suomalainen mielipide ottaa myös tämän keskustelun huomioon. I hope that Finnish public opinion will also take notice of this debate.
 • suomenkielinen
  Kieliväkivaltaa on myös se, että Euroopan parlamentin omista vierailijapalveluista on poistettu suomenkielinen vastuuhenkilö. Another linguistic outrage is the fact that the European Parliament visitor's service no longer has a Finnish-speaking official. Arvoisa puhemies, haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että parlamentin televisioverkosta on poistunut suomenkielinen ohjelmisto. Madam President, I would like to draw your attention to the fact that the Finnish language programmes have been removed from Parliament' s television network. Ei aiheuta, koska suomenkielinen versio on virheellinen, mutta kohtaa 12 koskeva muutosesitys aiheuttaa kyllä muutoksia sisältöön ja sen haluaisin tuoda esille. It is unaffected because the Finnish version is wrong, but the amendment to Paragraph 12 does indeed alter the substance, and I should like to draw attention to this.
 • suomi
  Puheenjohtajavaltio Suomi loi tarvittavan perushengen. The Finnish presidency set the necessary basic tone. Tämä on ala, jolla puheenjohtajavaltio Suomi voi toimia. This is an area in which the Finnish Presidency can act. Tiedämme, että Suomi tekee kaiken voitavansa. We know that the Finnish Presidency will do all that it can.
 • suomen
  Puheenjohtajavaltio Suomen toimintaohjelma Programme of the Finnish Presidency Tarkastelen nyt Suomen puheenjohtajakautta. I turn now to the Finnish Presidency. Eurooppa-neuvosto / Suomen puheenjohtajakausi, Tsetsenia, ETYJ European Council/Finnish Presidency, Chechnya, OSCE
 • suomen kieli
  Suomen kieli aiheutti lähes samanlaisen tilanteen edellisen laajentumisen yhteydessä. We were almost in that position with Finnish at the last enlargement. Esimerkiksi suomen kieli tulkataan ensin esimerkiksi englanniksi ja vasta siitä kreikkaan. For example, Finnish is interpreted first into English, say, and only then into Greek. Haluan tässä tuoda esille, että tarkistuksen 14 suomen kieli on erittäin erikoista, eli siinä on käytettävä pohjana englanninkielistä perustekstiä. I would just like to mention that that the Finnish in Amendment 14 is very odd: the English text should be used as a reference.
 • Suomi
  Puheenjohtajavaltio Suomi loi tarvittavan perushengen. The Finnish presidency set the necessary basic tone. Tämä on ala, jolla puheenjohtajavaltio Suomi voi toimia. This is an area in which the Finnish Presidency can act. Tiedämme, että Suomi tekee kaiken voitavansa. We know that the Finnish Presidency will do all that it can.

Definition of finnish

 • Of or pertaining to Finland
 • The Finno-Ugric language spoken by the majority of the people living in Finland, one of the two official languages of the country (the other is Swedish

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net