English-Finnish translations for man

 • pelinappula
  Ihminen ei ole sosiaaliturvanumero tai sosiaalisen ja taloudellisen shakkilaudan pelinappula, jota voidaan käsitellä oman mielen mukaan ja heittää pois käytön jälkeen. Man is neither a social security number nor a pawn on a social and economic chessboard to be manipulated at will and discarded when no longer of use. Pelinappulat järjestetään ennen pelin alkua.Monet näennäisesti tärkeissä asemissa olevat henkilöt ovat vain pelinappuloita.
 • aviomies
  Mitä tapahtuu, jos saksalainen aviomies haluaa erota Saksassa mutta hänen vaimonsa haluaa erota Sisiliassa, koska hänen äitinsä on sisilialainen? What happens if the German husband wants to be divorced in Germany, but his wife wants to be divorced in Sicily because her mother is Sicilian?
 • homomies
 • ihminen
  Ihminen on aiheuttanut ilmastonmuutoksia. Man-made climate change has arrived. Arvoisa puhemies, ylpeä ihminen haluaa leikkiä jumalaa. Mr President, a proud man wants to play God. Ihminen on aina tarttunut tähän haasteeseen. Man has always risen to this challenge.
 • ihmiskunta
  Vuoden 1989 marraskuun 9. päivän jälkeen meille kerrottiin, että ihmiskunta olisi viimein vapaa. Following 9 November 1989, we were told that humanity would finally be set free. Ensyklopediassa tultiin siihen johtopäätökseen, että ihmiskunta ei voisi koskaan hävittää tätä lajia sukupuuttoon. The encyclopaedia came to the conclusion that mankind could never exterminate this species. Luottamuksenne ihmisiin on hämmästyttävä ja panee miettimään, miten ihmiskunta on pystynyt selviytymään tähän asti ilman teitä. Your trust in the human being is astounding and one wonders how mankind has been able to manage without you until now.
 • miehittää
  Meidän ei pidä nostaa laskusiltoja, miehittää muureja, sulkea ovia, sillä Euroopalla on tässä valtavat mahdollisuudet, joihin meidän on tartuttava. We must not bring up the drawbridges, man the battlements, close the doors, because Europe has a huge opportunity here and we must take it. Mietinnössä sivuutetaan se, että Turkki miehittää edelleen Kyprosta, eikä siinä vaadita Turkkia vetämään joukkojaan kokonaan ja ehdoitta. The report glosses over the continuing Turkish occupation of Cyprus and avoids categorically and unconditionally demanding the withdrawal of Turkish military forces. miehitetty avaruuslento
 • mies
  Hän asialleen omistautunut ja pätevä mies. He is a driven man, a competent man. Vanha mies kuoli tarkistuspisteellä. An old man died at the checkpoint. Tiedän, että olette rohkea mies. I know that you are a courageous man.
 • suurmies
  Tänään se on heikko ja köyhä maa, jota hallitseva diktaattori on suurmies itsekkäine intresseineen. Today it is a weak and poor country, and the dictator that rules over it is a great man of narrow interests. Eräs viisas suurmies sanoi kerran, että pyhimykset ja profeetat ovat arvokkaampia kuin taiteilijat, kirjailijat, valtiomiehet, sotilaat ja kauppiaat. A great wise man once said that saints and prophets are worth more than artists, men of letters, statesmen, soldiers and tradesmen. Napoleonia pidetään historian suurmiehenä.
 • täyttää
  Täytin altaan vedellä.Kaasu laajenee täyttämään suljetun tilan.täyttää auton bensantankki
 • transmies
 • valkoinen heteromies

Definition of man

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net