English-Finnish translations for rehabilitation

  • katkaisuhoito
  • kuntouttaminen
    Euroopassa ja länsimaissa vankien kuntouttaminen on selvästi tärkeä, keskeinen tuomion näkökohta. In Europe and the Western world, rehabilitation is clearly an important, basic aspect of a sentence. Terveydenhoito on siis katsottava erityiseksi painopistealaksi (esimerkiksi työolojen parantaminen, entistä onnistuneempi kuntouttaminen, hyvän terveyden ylläpidon tukeminen ja niin edelleen). Health thus merits special priority (for example, improvement of working conditions, more successful rehabilitation, facilitating the preservation of good health, and so on).
  • kuntoutus
    Näihin kuuluvat rauhanneuvottelut, rauhanturvaoperaatiot, demobilisaatio, aseistariisunta, yhteiskuntaan sopeuttaminen ja kuntoutus. These include peace negotiations, peacekeeping operations, demobilisation, disarmament, reintegration and rehabilitation. Kaikki, mikä käsittelee kehitysapua, mukaan luettuna pakolaisten kuntoutus, pitää antaa kehitysyhteistyön pääosaston hoidettavaksi. Everything concerning development aid, including the rehabilitation of refugees, ought to fall within the remit of the Directorate-General for Development. Näiden ihmisten tuominen takaisin osaksi yhteiskuntaa on pitkän aikavälin projekti, joka on erittäin vaativa, mikäli halutaan turvata täydellinen ja todellinen kuntoutus. Bringing such people back into society is a long-term and extremely demanding process if a complete and genuine rehabilitation is to be secured.
  • rehabilitointi

Definition of rehabilitation

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net