English-Finnish translations for steer

 • ohjataKahden periaatteen pitäisi ohjata tätä keskustelua. This debate should be steered by two principles. Hallintoneuvoston tehtävänä on ohjata politiikkaa ja tehdä päätöksiä. The management board should steer policy and make decisions. Neuvotteluja täytyisi kuitenkin ohjata enemmän siihen suuntaan. However, the negotiations still need to be steered in this direction.
 • ajaaAjan joka aamu töihin polkupyörällä.Voisitko ajaa traktorin korjaamolle?Osaan ajaa autoa.
 • ohjaillaSe ei ole eurooppalainen vallankumous, jota me voisimme jollain tavoin ohjailla. It is not a European revolution that we would be able to steer.
 • härkäLuinen Holsteinin härkä olisi samassa luokassa kuin erinomainen Charolais-laatu, mutta tämän ensiluokkaisen eläimen kaksossisar olisi eri luokassa ainoastaan sukupuolensa vuoksi. A bony Holstein steer would be in the same category as a champion Charolais but that prime animal's twin sister would be in a different category solely because of its sex. Perinteisesti ajoporot ovat härkiä.
 • johdatella
 • johdattaaMe voimme johdattaa taloutemme aikakauteen, jossa ei ole inflaatiota eikä julkisen sektorin vajetta. We can steer our economies into an era without inflation and government deficits. Maaraporttien tulisi myös johdattaa meitä oikeaan suuntaan niin, että optimoidaan työn jakautuminen komission ja jäsenvaltioiden välillä. The country strategy papers should also steer us in the right direction for achieving an optimum division of labour between the Commission and Member States.
 • paimentaa
 • suunnataHaluan suunnata tätä mietintöä koskevaa keskustelua kolmeen näkökohtaan. I would like to steer the debate on this report towards three aspects of it. – Arvoisa puhemies, keskustelu kantasolujen käytöstä tutkimuksessa pitää suunnata asiapohjalle, pois tunteellisista argumenteista. – Mr President, the debate on the use of stem cells in research has to be based on fact and steered away from emotional argument. Kaikkien mielestä on yhä välttämättömämpää suunnata taloudellinen kehitys sellaiselle uralle, jossa ei aseteta tulevia sukupolvia vaaraan. The need to steer economic development onto a path that does not endanger future generations is becoming more and more apparent to everyone.
 • vinkkiOlgan vinkit turisteille

Definition of steer

  Trending Searches

  Popular Dictionaries

  DictionaryPro.net

  DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

  Terms of Use   Cookies   Contact Us

  Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

  Mindmax
  Content is based on Wiktionary articles.
  Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
  © 2004-2023 DictionaryPro.net