English-Finnish translations for remove

 • poistaa
  On aika lopettaa ja poistaa laittomat asutusalueet. It is time to stop and remove illegal settlements. Jos ei ole, voitaisiinko pallot poistaa? If it is not, may they be removed? Tekniset esteet täytyy poistaa. Technical barriers must be removed.
 • hylätä
  Siksi meidän täytyy hylätä tarkistus 4, joka käytännössä olisi poistanut tämän erityisvaatimuksen. That is why we have to reject Amendment No 4, which would, in practice, have removed this specific requirement.
 • muuttaa
  Tarkistus 118 ei ole hyväksyttävä, koska siinä poistetaan viranomaiselta mahdollisuus kieltäytyä lausuntopyynnöstä tai muuttaa sitä. Amendment No 118 is not acceptable, as it removes the possibility for the Authority to refuse or modify requests for scientific opinions. Halutaan muuttaa sen nimi ja kenties poistaa tekstistä viittaukset lippuun ja hymniin muttei itse lippua ja hymniä. There is a desire to change its name and perhaps to remove textual references to the flag and anthem, although not the flag and anthem themselves. On ehdottomasti aika muuttaa suuntaa ja poistaa joitakin sisäisiä esteitä, mukaan lukien ne, joilla suojellaan laittomasti hankittuja taloudellisia varoja. The time has definitely come to change tack and to remove some internal obstacles, including those which protect illegally acquired economic and financial resources.
 • ottaa
  Meidän on syytä muistaa se, että tietoyhteiskunnan myötä ei tarvitse ottaa huomioon tilan ja ajan rajoituksia saadakseen koulutusta. The information society removes the need for teachers and students to be in the same place at the same time. Siksi se aikoo ottaa Yhdistyneen kuningaskunnan veronmaksajien rahoja voidakseen iskostaa heihin oman versionsa tiestä todelliseen oikeamielisyyteen. So it intends to remove money from UK taxpayers to indoctrinate them into its version of the path of true righteousness. Kirpan on osoitus uskosta, eivätkä he voi ottaa sitä pois, joten heidän jättäminen parlamentin ulkopuolelle on uskontoon ja rotuun kohdistuvaa suvaitsemattomuutta. The kirpan is an act of faith which they may not remove, so their exclusion is a matter of religious and racial intolerance.
 • tehdä selvää

Definition of remove

Examples

 • He removed the marbles from the bag
 • The President removed many postmasters

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net