English-Finnish translations for trace

 • jäljittää
  Siirrot tapahtuvat liitteittä, eikä niitä voi sen vuoksi koskaan jäljittää. The transfers take place without documentation and can therefore never be traced. Tuotteita on täysin mahdollista merkitä ja jäljittää. It is perfectly possible to label and trace. Kuinka suuri on niiden eläinten osuus, joita ei voida jäljittää? What is the percentage that cannot be traced?
 • jälki
  Pelkkä jälki riittää, määrällisiä raja-arvoja ei ole. Only a trace is required, there is no threshold amount. Heti kun tuotteen jossakin ainesosassa on pienikin jälki geenimuunnetuista organismeista, tuote on merkittävä. As soon as there is even a trace, labelling is obligatory, even if the trace is not very clear. Jäljet pelottavat.
 • jäämä
  Kasvisten torjunta-aineiden jäämät.
 • kulkea
  Tie on viitoitettu: nyt on löydettävä poliittinen tahto ja voima kulkea se loppuun asti mahdollisimman korkeisiin takeisiin perustuvan järjestelmän luomiseksi. The course has been traced out; now we need to find the will and the political strength to press on to the end, elevating the guarantee system to the highest possible level. Auto kulkee ainakin kahtasataa. (= huippunopeus onkulkea jalan
 • hahmotella
  Yritän hahmotella työn mahdollisimman hyvin ennen maalaamisen aloittamista.
 • hahmotella jäljentää
 • hiven
  Touhussa ei ole järjen hiventäkään!
 • jäljentää
 • jäljestää
 • jäljitellä
 • jäljitys
  Veren avoimen jäljitys- ja pakkausmerkintäjärjestelmän ansiosta veren reitti luovuttajalta vastaanottajalle ja päinvastoin on tiedossa. A transparent system of traceability and labelling will allow blood to be traced from donor to recipient and back.
 • johdin
 • piirtää läpi
 • polku
  Hamiltonin polku on polku, joka käy suuntaamattoman ja suunnatun graafin jokaisen solmun kautta vain kerran.AuthUserFile-asetuksella määritetään täydellinen polku käyttäjätiedot sisältävään tiedostoon.polkuantura, polkuauto, polkupyörä
 • seuranta
  Ympäristön seuranta on säännöllistä ja pitkäaikaista tietojen keräämistä ympäristöstä.Opintojen edistymisen seuranta tehdään opintopisteinä.raskauden seuranta
 • seurata
  Haluaisin siksi hieman seurata kirjavaa historiaa. So let me trace some of the chequered history. Komission kertomukset tarjoavat meille hyvät mahdollisuudet seurata Turkin kehittymistä. The Commission's reports give us every opportunity to trace the pattern of developments in Turkey. Se on avain koko asiaan, sillä kuten jäsen Adam sanoi, haluamme seurata lampaiden siirtämistä. That is the key to the whole thing because, as Mr Adam has said, we very much want to be able to trace sheep movements.
 • veto
  tasaiset airojen vedotSoutajien veto on tasaista.Maalaus on toteutettu varmoin vedoin.
 • vetohihna
 • vetoliina

Definition of trace

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net