English-Finnish translations for trace

 • jäljittää
  Tuotteita on täysin mahdollista merkitä ja jäljittää. It is perfectly possible to label and trace. Kuinka suuri on niiden eläinten osuus, joita ei voida jäljittää? What is the percentage that cannot be traced? Silloin kaikki olisi helppo jäljittää. Then we would be able to trace everything promptly.
 • jälki
  Pelkkä jälki riittää, määrällisiä raja-arvoja ei ole. Only a trace is required, there is no threshold amount. Heti kun tuotteen jossakin ainesosassa on pienikin jälki geenimuunnetuista organismeista, tuote on merkittävä. As soon as there is even a trace, labelling is obligatory, even if the trace is not very clear. Jäljet pelottavat.
 • hiven
 • jäämä
  Kasvisten torjunta-aineiden jäämät.
 • (piirturin) jälki
 • (piirturin) käyrä
 • aavistuksen verran
 • aavistus
  Minulla on sellainen aavistus, että hänellä on jokin ongelma, josta hän ei uskalla puhua.
 • erottaa
  Järki erottaa ihmisen eläimistä.Erota nuo keskenään tappelevat toisistaan!En erota niitä toisistaan.
 • etsiä
 • hahmotella
  Yritän hahmotella työn mahdollisimman hyvin ennen maalaamisen aloittamista.
 • häivä
 • häivähdys
  Siinä oli häivähdys nationalismia ja protektionismia sekä merkkejä ulkomaalaisvihasta, kuten jäsen Lehtinen totesi. It showed traces of nationalism and protectionism, and a hint of xenophobia, much as Mr Lehtinen has said. Hänen sanoissaan oli häivähdys katkeruutta.Omantunnon häivähdys pyyhkäisi sydänalaa.
 • häive
 • hakea
  Olen hakenut autonavaimia jo vartin.Odota! Haen kamerani!Olemme hakeneet uutta sohvaa jo vaikka kuinka kauan.
 • havaita
  Pellolla havaitsin kolme kurkea ruokailemassa.Yritysmuotoa pohtiessani havaitsin osakeyhtiön parhaaksi.Mittari havaitsee viritystilojen purkautumiset pulsseina.
 • henkäys
 • hitunen
 • huomata
 • jäljetp
  Meille on vakuutettava täysimääräisesti, että jäljet poistetaan. We need to have an absolute assurance that that trace is deleted. Presidentti Karimov luo tätä totuutta loukkaamalla avoimesti ihmisoikeuksia, hävittämällä verilöylyn jäljet ja eliminoimalla todistajia ja heidän sukulaisiaan. President Karimov is creating this truth by openly violating human rights, erasing traces of killings and neutralising witnesses and their relatives. Jäljellä olevat uskonnolliset rakennukset, ja yleensä ottaen kaikki jäljet tämän vähemmistön olemassaolosta, ovat vaarassa hävitä lopullisesti. There is a danger that, owing to the use of force, the remaining places of worship and even the traces of the existence of this minority will be lost for ever.
 • jälki (matriisin)
 • johtaa
  Uutta supervaltaa rakennetaan valheelliselle ja mielikuvituksellisen ideologian perustalle, ja se voidaan johtaa aiemmista totalitaarisista järjestelmistä. A new super-state is being founded on falsehood and fantastic ideology, the origins of which can be traced back to previous totalitarian systems.
 • kaivaa esiin
 • kiertokanki
 • löytää
  Tuojat olisi voitu löytää tulliasiakirjojen avulla. Again, they could have been traced from customs documents. Tärkeimpänä tavoitteena on löytää hoitokeino näille antibiooteille vastustuskykyisille bakteereille ja jäljittää epidemian alkuperä. The first priority is to find a treatment for patients for these antibiotic-resistant bacteria and to trace the source of the outbreak. Löysitkö sen kirjan?
 • nähdä
  Näen oikein hyvin nyt myös ilman silmälaseja.Näitkö sen matalalla lentäneen lentokoneen?Näin kun pihistit sen omenan.
 • pieni määrä
 • piirtää jnk ääriviivat
 • piirtää läpi
 • polku
  Hamiltonin polku on polku, joka käy suuntaamattoman ja suunnatun graafin jokaisen solmun kautta vain kerran.AuthUserFile-asetuksella määritetään täydellinen polku käyttäjätiedot sisältävään tiedostoon.polkuantura, polkuauto, polkupyörä
 • reitti
  Veren avoimen jäljitys- ja pakkausmerkintäjärjestelmän ansiosta veren reitti luovuttajalta vastaanottajalle ja päinvastoin on tiedossa. A transparent system of traceability and labelling will allow blood to be traced from donor to recipient and back.
 • seurata
  Haluaisin siksi hieman seurata kirjavaa historiaa. So let me trace some of the chequered history. Komission kertomukset tarjoavat meille hyvät mahdollisuudet seurata Turkin kehittymistä. The Commission's reports give us every opportunity to trace the pattern of developments in Turkey. Se on avain koko asiaan, sillä kuten jäsen Adam sanoi, haluamme seurata lampaiden siirtämistä. That is the key to the whole thing because, as Mr Adam has said, we very much want to be able to trace sheep movements.
 • seurata jnk jälkiä
 • tie
  On aivan ensisijaisen tärkeää, että pakkausmerkinnät ovat kattavia ja että voimme jäljittää tuotteet ja tiedämme, mistä ne ovat peräisin. It is absolutely vital that we have comprehensive labelling and that we can trace products in order to know where they have originated from. Monet maanpäälliset tiet ovat muodostuneet eläinten valitsemien reittien mukaan.kysyä tie
 • tuoksahdus
 • tutkia
  Tämä on hyödyllinen ja tehokas väline, jolla voidaan estää ja paljastaa terroristien ja muiden rikollisten toimet, tutkia niitä, panna asianosaiset syytteeseen ja jäljittää heidän varojaan. This will be a useful, effective measure to prevent, detect, investigate and prosecute terrorists and other criminals, and to trace their assets. Tutki potilas onnettomuuspaikalla vaatteita riisumatta.Tutkittuaan potilaan lääkäri päättää tarvittavista hoitotoimenpiteistä.
 • vetohihna

Definition of trace

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net