Finnish-English translations for esteetön

 • clear
  us
  It is therefore clearly necessary to amend Article 3(2) of the Ombudsman's Statute, so that he has full and unimpeded access to all the relevant documents. Sen vuoksi oikeusasiamiehen ohjesäännön 3 artiklan 2 kohta on tietenkin muutettava sellaiseksi, että oikeusasiamiehellä on täysi ja esteetön pääsy kaikkiin olennaisiin asiakirjoihin. as clear as crystalThe windshield was clear and clean
 • free
  uk
  us
  A public forum is due at the same time as the OSCE summit, and I really want it to be a success, free from any obstacles. Etyjin huippukokouksen yhteydessä on tarkoitus järjestää myös julkinen foorumi, ja haluan sen todella tuottavan tuloksia ja olevan täysin esteetön. In particular, we must succeed in guaranteeing all European citizens free, unimpeded movement outside the borders of the Union. Meidän on erityisesti pystyttävä takaamaan kaikille eurooppalaisille vapaa ja esteetön liikkuvuus unionin rajojen ulkopuolella. EU action is needed to ensure, for example, that WTO negotiations cover the free access of the timber industry's products to global markets. EU: n toimintaa tarvitaan muun muassa varmistamaan WTO-neuvotteluissa puunjalostusteollisuuden tuotteille esteetön pääsy globaaleille markkinoille.
 • uncontrolled
 • unobstructed

Definition of esteetön

 • sellainen, jossa/jolla/jolle ei ole estettä/esteitä

Related words

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net