Finnish-English translations for luokka

 • class
  uk
  us
  The discredited political class disappeared. Tämä häväisty poliittinen luokka hävisi. But the tragedy of Turkey is the leading lay Turkish class. Turkin tragedia on kuitenkin nimenomaan maallikkojen johtava luokka. The elections in both Palestine and Israel have created a new political class. Palestiinassa ja Israelissa pidetyissä vaaleissa on luotu uusi poliittinen luokka.
 • category
  us
  Category 1 covers risk material. Luokka 1 sisältää riskiaineksen. In Amendment 14, Category C has been deleted. Tarkistuksessa 14 luokka C on poistettu. The category of political prisoners is making a return. Poliittisten vankien luokka tekee paluutaan.
 • grade
  us
  I gave him a good grade for effortHe got a good grade on the testThis fine-grade coin from 1837 is worth a good amount.
 • rank
  us
  rank treasonrank nonsenserank grass
 • bracket
  us
  tax bracket, age bracketI tried to hit the bullseye by first bracketing it with two shots and then splitting the difference with my third, but I missed.Because the didnt have enough young boys for two full teams, they bracketed the seven-year olds with the eight-year olds.
 • cabin
  us
  Abraham Lincoln was born in a log cabinthe captains cabin: Passengers shall remain in their cabins
 • classroom
  uk
 • commonalty
 • domain
  us
  The king ruled his domain harshly.Dealing with complaints isnt really my domain: get in touch with customer services.His domain is English history.
 • kind
  us
  What kind of a person are you?This is a strange kind of tobaccoThe opening served as a kind of window
 • notch
  The notches in that tribes warrior axe handles stand for killed enemiesThis car is a notch better than the otherCan you speak a notch louder, please?
 • range
  us
  We sell a wide range of carsWe could see the ship at a range of five milesOne can use the speed of sound to estimate the range of a lightning flash
 • rate
  us
  At the height of his powers, he was producing pictures at the rate of four a yearThe car was speeding down here at a hell of a rateThe rate of production at the factory is skyrocketing
 • scale
  us
  Please rate your experience on a scale from 1 to 10.The magnitude of an earthquake is measured on the open-ended Richter scale.The Holocaust was insanity on an enormous scale.
 • type
  us
  So this type of expenditure is conducive to growth and jobs. Toinen lisääntyvien menojen luokka on muuttoliike. The first problem is the risk of exceeding the type or total amount of the loans from the reserves and the loan guarantees. Ensimmäinen ongelma on se, että varauksessa olevien lainojen ja lainatakuiden luokka tai kokonaissumma on vaarassa ylittyä. The second type of policy concerns specific measures and specific positive action to support the policy of participation in the decision-making process. Toinen politiikkojen luokka koskee konkreettisia toimenpiteitä ja konkreettisia myönteisiä toimia, jotka tukevat tätä tasapainoisen päätöksentekoelimiin osallistumisen politiikkaa.
 • year
  uk
  us
  Amendment 36 provides that this classification category would exist only for eight years after the entry into force of this directive. Tarkistuksen 36 mukaan tämä luokka olisi käytössä vain kahdeksan vuotta direktiivin voimaantulon jälkeen. The Council will now have to remove the provisions relating to category of animal at its meeting in mid-July if it does not want to risk the regulation not coming into force on 1 September this year. Neuvoston tehtävänä on nyt poistaa eläimen tai eläinten luokka kokouksessaan heinäkuun puolivälissä, jotta asetuksen oikea-aikaista voimaantuloa 1. syyskuuta 2000 ei vaaranneta. In our Amendment 50, that is about three years’ national professional experience of locomotive drivers in cross-border traffic, we were working on the premise that this Category C was still in force. Tarkistuksessamme 50, joka koskee veturinkuljettajien kolmen vuoden kansallista ammattikokemusta rajat ylittävässä liikenteessä, lähdimme olettamuksesta, että luokka C oli edelleen olemassa.
 • form
  us
  a republican form of governmenta matter of mere formTo apply for the position, complete the application form
 • form (Br.)
 • grade (Am.)
 • school
  uk
  us
  In my opinion, that could even mean sending out an entire school class to weed the school grounds. Tämä voisi mielestäni tarkoittaa jopa, että kokonainen luokka laitettaisiin kitkemään koulun pihaa. The divers encountered a huge school of mackerel.Our children attend a public school in our neighborhood
 • stratum

Definition of luokka

 • ryhmä, johon luokiteltava asia tai esine asetetaan samankaltaisten joukkoon
 • laatuaste, laatu
 • joukko-opissa joukkojen kokoelma, joka voidaan määritellä sen jäsenille kaikille yhteisillä ominaisuuksilla
 • henkilöryhmä, jonka jäsenet ovat suunnilleen samassa taloudellisessa ja sosiaalisessa asemassa yhteiskunnassa, yhteiskuntaluokka
 • koulussa samassa vaiheessa olevien oppilaiden opetusryhmä
 • luokkahuone
 • liikennevälineissä matkustajille palvelultaan, sisustukseltaan eroava tila
 • luokki, hevosilla käytettävien työvaljaiden osa

Synonyms

Examples

 • Mihin luokkaan laittaisit tämän sanan?
 • Luokaltaan tämä tavara on parasta mahdollista.
 • Sinä tiedät luokkasi lait (Elvi Sinervon runo
 • Pekka on ensimmäisellä luokalla.
 • Opettaja meni jo luokkaan.
 • ensimmäisen luokan istuimet
 • Kannattajiensa keskuudessa teräksinen luokka on lähes syrjäyttänyt puiset.

Related words

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net