Finnish-English translations for luova

  • creativeThe cultural and creative sector is a driver for Europe. Kulttuuriala ja luova ala ovat EU:n liikkeellepanevia voimia. There it is – the typical creative ferment. Tässä se on – tyypillinen luova käymistila. I would like to add another epithet: creative. Lisään vielä yhden adjektiivin: luova.
  • imaginativeThis enhanced cooperation move is an imaginative one to move the debate forward. Tiiviimpi yhteistyö on luova toimenpide keskustelun viemiseksi eteenpäin. The Bourlanges report confronts these issues head on, with a free-ranging, imaginative approach to the institutions. Bourlangesin mietinnössä puututaan avoimesti näihin aiheisiin lähestymistavalla, jolle on ominaista luova suhtautuminen toimielimiin. We require a creative and flexible Commission, capable of judging changes in the markets, measured and, at the same time, imaginative. Tarvitsisimme komissiota, joka on luova ja joustava, joka kykenee tunnustelemaan markkinakehitystä ja joka on harkitseva ja samalla kekseliäs.
  • artistic
  • inventivean inventive pursuitan inventive fellowan inventive story
  • plastic
    us

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2023 DictionaryPro.net