Finnish-English translations for puolueeton

 • impartialIt must, I repeat, be neutral, fair and impartial. Totean vielä kerran, että järjestelmämme on oltava puolueeton ja oikeudenmukainen. As has been mentioned, the Ombudsman is an independent, impartial body. Kuten edellä on todettu, oikeusasiamiehen toimisto on riippumaton ja puolueeton elin. The Presidency’s position has been totally impartial. Puheenjohtajavaltio on ollut täysin puolueeton.
 • neutral
  us
  But at a social level, technology is never neutral. Yhteiskunnallisesti tekniikka ei ole kuitenkaan koskaan puolueeton. The term 'politically neutral' would be far more acceptable. Termi "poliittisesti puolueeton" olisi paljon helpompi hyväksyä. The report submitted to us is far from being neutral. Mietintö, jota käsittelemme, ei ole läheskään puolueeton.
 • unbiasedThe purpose of the Goldstone report was to undertake an unbiased study, but, regrettably, it failed in that. Goldstonen raportin tavoitteena oli tehdä puolueeton tutkimus, mutta valitettavasti siinä epäonnistuttiin. We are delighted about this; a pause for thought about other genetic technologies is also needed, and full, unbiased information would be extremely welcome. Esimerkiksi muiden geenitekniikoiden kohdalla ennalta tapahtuva harkinta on aivan välttämätöntä, ja täydellinen ja puolueeton tiedottaminen hyvin toivottavaa.
 • candid
  us
  His portraits looked stiff and formal but his candids showed life being lived.
 • detached
  us
 • fair
  us
  It must, I repeat, be neutral, fair and impartial. Totean vielä kerran, että järjestelmämme on oltava puolueeton ja oikeudenmukainen. Any legal proceedings must be fair and transparent to the general public. Jokaisen oikeudenkäynnin on oltava avoin ja puolueeton. The motion for a resolution is balanced and fair in its assessment and evaluation. Päätöslauselmaesitys on tasapainoinen ja arvioinnissaan puolueeton.
 • indifferent
  us
  You have told us that your presidency will be neutral but not indifferent. Lupasitte olla puhemies, joka on puolueeton, vaan ei voimaton. He was indifferent to the proposal, since it didn’t affect him, either way.She responded with an indifferent shrug.
 • neuter
  us
  a neuter nounthe neuter definite articlea neuter termination
 • nonaligned
 • objective
  us
  Fortunately, consumers are very objective. Kuluttaja on onneksi varsin puolueeton. We need to find an objective basis to substantiate that reduction. On löydettävä puolueeton peruste tälle vähentämiselle. The work presented to us today is rigorous and objective. Meille tänään esitelty asiakirja on täsmällinen ja puolueeton.

Definition of puolueeton

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net