Finnish-English translations for riippuvainen

 • dependent
  us
  Agriculture is heavily dependent on EU subsidies. Maatalous on voimakkaasti riippuvainen EU:n tuista. The European Union is dependent on energy imports. Euroopan unioni on riippuvainen energian tuonnista. In military terms European is very dependent on the US. Sotilaallisella alueella Eurooppa on lisäksi erittäin riippuvainen Yhdysvalloista.
 • addictIf a pocket is picked, for example in Brussels, we may be dealing in some cases with a drug addict acquiring money so that he can buy his drugs. Kun joku tekee taskuvarkauden, esimerkiksi Brysselissä, siinä voi osaltaan olla kyse siitä, että esimerkiksi huumausaineista riippuvainen henkilö hankkii itselleen rahaa huumeiden ostoa varten. The financial perspectives are clearly not sufficient and we have a TV-addicted Council of Ministers, that is to say that their external priorities are led by the latest TV headlines. Rahoitusnäkymät eivät - selvästikään - ole riittäviä, ja ministerineuvosto on riippuvainen televisiosta eli television uusin pääaihe sanelee sen ulkopoliittiset painopisteet. He is an addict when it comes to chocolate cookies.
 • addictedThe financial perspectives are clearly not sufficient and we have a TV-addicted Council of Ministers, that is to say that their external priorities are led by the latest TV headlines. Rahoitusnäkymät eivät - selvästikään - ole riittäviä, ja ministerineuvosto on riippuvainen televisiosta eli television uusin pääaihe sanelee sen ulkopoliittiset painopisteet.
 • contingentCertainly, as far as Parliament is concerned, next year's budget is seriously contingent upon our ability to dispose of the leases of Belliard I and II building and of the Van Maerlant buildings. Etenkin parlamentin ensi vuoden talousarvio on merkittävästi riippuvainen kyvystämme hoitaa Belliard I- ja II -rakennuksen ja Van Maerlant - rakennusten vuokrasopimukset. The success of his undertaking is contingent upon events which he cannot controla contingent estate
 • hooked
  us
  a hooked noseHe will never leave her because he is hooked on her chocolate chip cookies.You only have to try heroin once to become hooked.
 • reliantAs has been said, Ireland relies very heavily on landfill - I think only Greece is more reliant. Kuten sanottiin, Irlanti on hyvin riippuvainen kaatopaikoista - luullakseni vain Kreikka on niistä riippuvaisempi. The European Financial Stabilisation Fund is a large off-balance sheet vehicle reliant on a credit rating. Euroopan rahoitusvakausrahasto on laaja-alainen taseen ulkopuolinen väline, joka on riippuvainen luottoluokituksesta. As you know, Bulgaria was most seriously affected and is the only country completely reliant on Russian gas. Kuten tiedätte, kriisi vaikutti eniten Bulgariaan, ja se on ainoa Venäjän kaasusta täysin riippuvainen valtio.
 • subjectIt is not like the Council, which is subject to the vicissitudes of national politics. Parlamentti eroaa neuvostosta, joka on riippuvainen jäsenvaltioiden politiikan muutosvaihteluista. This is not to be made subject to other international agreements and under no circumstances whatever to the WTO agreements. Tämä ei saa olla riippuvainen muista kansainvälisistä sopimuksista eikä missään tapauksessa WTO:n sopimuksista. It is the only island of the Hebrides now joined to the mainland by a bridge and does not depend upon the services of ferries subject to public service obligations. Skye on Hebridien saarista ainoa, joka on nykyään yhdistetty sillalla mantereeseen eikä ole riippuvainen julkisen palvelun velvoitteelle alistettujen lauttojen palveluista.

Examples

 • Valtion talous on suuresti riippuvainen ulkomaanavusta.
 • Hän on riippuvainen tupakasta.
 • Huumeriippuvaiset rahoittavat riippuvuutensa

Related words

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net