English-Finnish translations for determine

 • määrittää
  Uskonnonvapaus määrittää demokratian laadun. Religious freedom determines the quality of a democracy. Tämän päivän maailmaa määrittää taloudellinen fundamentalismi. The world today is determined by economic fundamentalism. Yhteiskunnallinen tausta ei saa määrittää henkilön koulutusmahdollisuuksia. Social background must not determine a person's educational opportunities.
 • määräytyä
  Aiommeko sallia sikäläisen politiikkamme määräytyä fetajuuston ja öljyn perusteella vai aiommeko todella toteuttaa hienoja puheitamme myös käytännössä? Will we let our policy there be determined by feta cheese and oil, or will we really back our grand words up with action? Liian paljon on pelissä Euroopan ja Afrikan suhteen kannalta, eivätkä tulokset voi määräytyä ainoastaan siltä pohjalta, osallistuuko Robert Mugabe kokoukseen vaiko ei. There is too much at stake with regard to the relationship between Europe and Africa to be determined by whether or not Robert Mugabe will be there. Hinnat määräytyvät kysynnän mukaan. Hintojen taso riippuu kysynnästä.
 • ottaa selvää
 • ottaa selville
 • päättää
  Aiommeko antaa USA:n päättää kaikesta tässä maailmassa? Are we to let the USA determine everything in this world? Venäjä ei voi yksin päättää, että paikalle lähetetään venäläisiä joukkoja. It is unacceptable for Russia alone to determine that Russian troops be sent there. Kenen on määrä päättää, mihin kiintiöön mikäkin maahantuoja kuuluu? Who is to determine which importer is allocated which quota?

Definition of determine

 • To set the boundaries or limits of
 • To ascertain definitely; to figure out, find out, or conclude by analyzing, calculating, or investigating
 • To fix the form or character of; to shape; to prescribe imperatively; to regulate; to settle
 • To fix the course of; to impel and direct; with a remoter object preceded by ''to''
 • To bring to a conclusion, as a question or controversy; to settle authoritative or judicial sentence; to decide
 • To resolve on; to have a fixed intention of; also, to cause to come to a conclusion or decision; to lead
 • To define or limit by adding a differentia

Examples

 • The news of his fathers illness determined him to depart immediately
 • The court has determined the cause
 • I determined to go home at once

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net