English-Finnish translations for discipline

 • kuri
  Arvoisa puhemies, poliittinen hokema tämän päivän eurotaloudessa on kuri. Mr President, the policy buzz-word in today's euro economy is discipline. Kuri on elintärkeä seikka ja keskuspankin riippumattomuus on myös elintärkeää, tästä asiasta olen samaa mieltä. Discipline is vitally important and central bank independence is vitally important, I agree. Kriisivuonna parlamentin on tärkeää antaa kuva kurinalaisuudesta ja menojen valvonnasta. In a year of crisis, it is important for Parliament to project an image of discipline and cost control.
 • kurinpito
  Hyvät parlamentin jäsenet, sallisiko WTO:n kurinpito suuret vapautetut euroatlanttiset markkinat, jotka vastaavat tällä hetkellä jopa 40 prosentista maailmankaupasta? Ladies and gentlemen, would the disciplines of the WTO tolerate a liberated major Euro Atlantic market, which currently takes up 40% of world trade?
 • aine
  Toistaiseksi liikunta on koulujen opetussuunnitelmassa ainoa oppiaine, jonka tavoitteena on opettaa lapsille terveitä elämäntapoja. For the moment, physical education remains the only discipline in the school curriculum that aims at preparing children for a healthy way of life. Mikä on lempiaineesi koulussa?Aine on ainekirjoituksen tuotos
 • ala
  Geenitekniikka on uraauurtava tieteen ala, ja se on mielestäni erittäin hyödyllinen. Genetic engineering is a ground-breaking discipline and strikes me as very useful. Ensinnäkin tiede on globaali ala, ja innovaatiot, jotka voimme jakaa, vievät ihmiskunnan edistystä kokonaisuutena pidemmälle. First among them is that science is a global discipline and advances we can share go towards increasing the sum total of human endeavour. Rahamarkkinat oletettavasti rankaisevat Eurooppaa sen jäsenvaltioiden hallitusten budjettikurin puutteesta painamalla euron arvoa alas. The money markets will supposedly punish Europe for its governments' lack of budgetary discipline by depressing the value of the euro.
 • ala taidelaji
 • itsekuri
  Sääntelyn lisääminen vain ruokkisi tätä käsitystä lisää, kun sitä vastoin vastuu omasta itsestään ja itsekuri ovat ratkaisu ongelmaan. More regulation simply feeds this perception; more self-regulation and self-discipline is the answer. Avainsanoja ovat kuitenkin itsekuri ja etiikka, joita meidän kaikkien on vapaasta tahdostamme noudatettava, jotta parlamentin toiminta saataisiin täysin avoimeksi. But the key word is self-discipline, the ethics that everyone must freely accept in order to make sure that this parliamentary institution operates in utter transparency.
 • järjestyssäännöt
 • kasvattaa kuriin
 • kurinalaisuus
  Kurinalaisuus euroalueella ja erityisesti tämän kurin pitäminen ovat erittäin tärkeitä. Discipline in the euro area, and especially maintaining this discipline, is of major importance. PPE-ryhmän puolesta. - (EN) Tämän politiikanalan tärkeimpänä tekijänä on kurinalaisuus. on behalf of the PPE Group. - The most important aspect of this policy is discipline. Ratkaisu ei ole se, että yhteisten sääntöjen soveltamiseen suhtaudutaan leväperäisesti, vaan se on parempi kurinalaisuus. The solution does not lie in a lax attitude towards applying our common rules, but in greater discipline.
 • kurittaa
  Koronavirus kurittaa Italiassa yrityksiä ja matkailusektoria – milanolaisyrittäjä: “On kuin tänne olisi iskenyt kolera, ei korona” (yle.fikurittaa skebaa
 • kuritus
 • laji
  Urheilulajeille on myös tärkeää, että kyseinen laji saa mahdollisimman paljon julkisuutta, sillä tällä tavoin yleinen kiinnostus lajiin kasvaa. It is also important for sporting discipline that they receive as much publicity as possible, since this will enable general interest in the sport to grow. Onnea on kahta lajia: hyvä tuuri ja onnellinen mielentilaDarwinin ”Lajien synty” on evoluutioteorian klassikkoteos
 • oppiaine
  Toistaiseksi liikunta on koulujen opetussuunnitelmassa ainoa oppiaine, jonka tavoitteena on opettaa lapsille terveitä elämäntapoja. For the moment, physical education remains the only discipline in the school curriculum that aims at preparing children for a healthy way of life.
 • pakottaa kuriin
 • piiska
  Piiska tuli ja vei juopuneet pahnoille.
 • piiskaus
 • pitää kuria
 • taidelaji
 • taiteenala
 • taiteenala urheilulaji tieteenala
 • tieteenala
  Biologia on tieteenala.
 • urheilulaji
  Jalkapallo on suosittu urheilulaji.

Definition of discipline

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net