English-Finnish translations for initiative

 • aloite
  STAR 21 -aloite on tulevaisuuden kannalta hyvin tärkeä aloite. The STAR 21 initiative is a key initiative for the future. Kyseessä on erittäin myönteinen aloite. It is a very welcome initiative. Minusta tämä on myös tervetullut aloite. I welcome this initiative as well.
 • aloitteellisuus
  Ainoastaan aloitteellisuus puuttuu. Only the initiative is missing. Missä alkaa ja päättyy alalla toimivien tahojen oma vastuu ja aloitteellisuus? Where does responsibility, or rather the own initiative of those involved, begin and end? Yrittäjyys ja kansalaisten aloitteellisuus ovat tärkeitä edellytyksiä tasapainoiselle yhteiskuntakehitykselle. Entrepreneurship and initiative of the citizens are important preconditions for harmonious social development.
 • aloitekyky
  Tulevaisuuden talouden peruskiviä ovat aloitekyky ja tutkimustyö. The foundation stone for the economy of the future is initiative and research.
 • ehdotus
  Tämä ehdotus ei toimi pienissä jäsenvaltioissa. This initiative is not workable in small Member States. Se ei ole ehdotus lakialoitteesta. This is not a proposal for a legislative initiative. Myös itse aloite ja ehdotus uusista päätöksentekomuodoista on ilahduttava. The report is therefore a welcome initiative.
 • esitys
  Kehitysmaiden esitys monipuolisine aloitteineen digitaalisen kuilun kuromiseksi umpeen oli vaikuttava. The presentation by the developing countries, with multifaceted initiatives to overcome the digital divide, was impressive. Päätöslauselmaesityksestä ei loppujen lopuksi äänestetty, koska Kiinan aloitteesta päätettiin hyväksyä esitys olla puuttumatta asiaan. Lastly, the motion for a resolution was not put to the vote following the adoption of a motion of non-intervention, on China' s initiative. kirjallinen. - (EN) 12 jäsenvaltion jättämä esitys direktiiviksi eurooppalaisesta suojelumääräyksestä on aloite, jonka tavoite on rikosten ennaltaehkäisy. in writing. - The proposal for a directive on the European Protection Order, submitted by 12 Member States, is an initiative aimed at preventing crime.
 • oma-aloitteisuus
 • aloite; aloitekyky

Definition of initiative

 • Serving to initiate; inceptive; initiatory; introductory; preliminary
 • A beginning; a first move
 • The ability to act first or on one's own
Got it! This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net