English-Finnish translations for novel

  • romaaniRomaanin ensimmäiset sanat ovat aina vaikeimmat kirjoittaa. The first words in a novel are always the most difficult to write. Siitä on tullut romaani, jännitysromaani, joka kertoo 13 eläinlajia koskevista ansaraudoista. It has turned into a novel, a thriller, a thriller about leghold traps and 13 animal species. En haluaisi, että päädymme yhteiskuntaan, joka muistuttaa George Orwellin romaanissaan "1984" kuvaamaa maailmaa. I feel a sense of unease about a society resembling the one described by George Orwell in his novel '1984'.
  • uudenlainen
  • uusiTämä ei sinänsä ole uusi lähestymistapa. This is not in itself a novel approach. Sellainen tilanne olisi uusi, mutta jos se syntyy, meidän on kohdattava se omalla demokraattisella tavallamme. It would be a novel situation, but if it arose we should face it in our proper democratic fashion. Sanokaamme tämä selvästi: makrotalouden epätasapainon tunnistaminen on monimutkainen ja täysin uusi prosessi. Let us speak plainly: identifying macroeconomic imbalances is a complex and completely novel process.

Definition of novel

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2023 DictionaryPro.net