English-Finnish translations for system

 • järjestelmä
  EMAS-järjestelmä on kuitenkin vapaaehtoinen järjestelmä. EMAS is, however, a voluntary system. Nykyinen järjestelmä on vararikossa. The current system is bankrupt. Maatalouden ”tom-tom”-järjestelmä. A 'tom-tom' system for agriculture.
 • systeemi
  Tämä on myös erittäin kallis systeemi. This is also a very expensive system. Mitä tehokkaampi eurooppalainen systeemi on, sitä parempi kaikille osapuolille. The more efficient the European system is, the better for all concerned. Sitten tapahtui Kiina-ilmiö - järjestelmän reaktori Wall Street suli ja systeemi oli yhtäkkiä täynnä myrkyllisiä arvopapereita, radioaktiivista velkaa. Then the China Syndrome-like reactor that is Wall Street suffered a meltdown and the system was suddenly full of toxic securities and radioactive debt.
 • elimistö
 • yhtälöryhmä
 • yhteiskunta
  Kuinka kauan aiomme vielä hyväksyä nämä poikkeavuudet, joilta yhteiskunta on sulkenut silmänsä? How long will we go on accepting the deviance of a system that has gone blind? Tähän suuntaan kehittyvä yhteiskunta tarvitsee myös tilanteen hallitsemiseen soveltuvan poliittisen järjestelmän. A society developing in this way also needs a political system capable of handling this. EU ei pysty toteuttamaan aluetta, ilman että yhteiskunta kärsisi siitä. A system of this kind is not something the EU can introduce without society' s sustaining damage as a result.
 • järjestelmällisyys
 • menetelmä
  HACCP-järjestelmään kuuluu vaarojen analysointi ja kriittisten valvontapisteiden menetelmä. The HACCP system provides a hazard analysis and a critical control point method. D'Hondtin menetelmä estää teitä pääsemästä mielenkiintoisimpiin tehtäviin ja osallistumasta mielenkiintoisimpien mietintöjen laadintaan. The D'Hondt system will prevent you from having the most interesting posts and reports. Juustohöylä-menetelmä ei sitä tuota, vaan tarvitaan kattava energiaverojärjestelmä. Cuts across the board will not bring that about: we need a comprehensive energy taxation system.

Examples

 • There are eight planets in the solar system
 • the digestive system the nervous system
 • Many people believed communism was a good system until the breakup of the Soviet Union

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net