English-Finnish translations for plan

 • suunnitella
  Sen avulla voimme suunnitella tulevia asioita. It gives us a way to plan forward. Viljelijät tarvitsevat turvaa voidakseen suunnitella tulevaa. Farmers need the security to plan ahead. Sen vuoksi elämää on vaikea suunnitella pitkällä aikavälillä. This makes long-term life planning difficult.
 • suunnitelma
  Ainoa näköpiirissämme oleva suunnitelma on selvästikin Blairin suunnitelma. The only plan in sight for now is clearly the Blair plan. Onko meillä jokin perimmäinen suunnitelma? Do we have an underlying plan? Tämä on kuitenkin pitkän aikavälin suunnitelma. This is, however, a long-term plan.
 • aikoa
 • kaava
  Ehdotetussa elvytyssuunnitelmassa oli joukko myönteisiä tekijöitä, kuten TACien määrittämiseen ja pyyntiponnistuksen vähentämiseen tarkoitettu kaava. The recovery plan proposed had a number of positive elements, including a formula for setting TACs and a reduction in fishing effort. Ehdotetulla hoitosuunnitelmalla puututaan näihin ongelmiin vahvistamalla kaava aluksille, jotka osallistuvat piikkimakrillien pyyntiin. Kaavaa kutsutaan pyyntiä koskevaksi valvontasäännöksi. The proposed management plan addresses these difficulties by establishing a formula for vessels in the horse mackerel fishery, known as the harvest control rule.
 • kaavailla
  Venäjä kaavaili tekosaarta Porkkalan edustalle.
 • kaavapiirros
 • liittymä
  sähköliittymä, puhelinliittymä, Internet-liittymä
 • pohjakaava
 • pohjapiirros
 • aie
 • aikomus
  Sellainen on aikomus uudistaa neuvostoa. That applies to the plans for reform of the Council. Komission aikomus suhtautua päästöoikeuksien jakoon tiukasti siirtää vain ongelman eteenpäin. The Commission's plans to get tough over allocations will simply move the problem on. Komissiolle on tärkeää, että BSE-tapauksen varalta on laadittu suunnitelma siitä, mihin toimiin on aikomus ryhtyä. What is important to the Commission is that there should be a plan of what will be done if a case of BSE occurs.
 • ennakkosuunnitelma

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net