English-Finnish translations for track

 • jälki
  Jäljet pelottavat.painunut jälkilikajälki
 • rata
  Puolan kaltaisissa jäsenvaltioissa on leveäraiteinen rata, joka ei ole käytössä. Countries like Poland have unused broad gauge track. Siinä hyväksyttiin Liettuaa suosiva pidempi viiden vuoden määräaika, jonka kuluessa Liettuaan on rakennettava eurooppalaista raideleveyttä käyttävä rata. The longer 5 year period that is favourable to Lithuania has been adopted, during which a European track will have to be laid in Lithuania. Hankkeen koordinaattori Péter Balázs on toistuvasti sanonut, että vaikka rata on osa TEN-hanketta, asemat ovat kansallinen asia. The coordinator of the project, Péter Balázs, has repeatedly said that while the track forms part of the TEN projects, the stations are a national matter.
 • jäljittää
  Sen ansiosta syyllisiä olisi helpompi jäljittää ja asettaa syytteeseen. That would also make it easier to track down and prosecute offenders. Tutkin sitä ehdottomasti ja katson, voimmeko jäljittää siinä joitakin kaavoja. I will certainly look into it and see whether we can track some patterns in this. Sotarikolliset pitäisi jäljittää ja saattaa kansainväliseen rikostuomioistuimeen. War criminals should be tracked down and brought before the International Criminal Court.
 • raita
 • polku
  Hamiltonin polku on polku, joka käy suuntaamattoman ja suunnatun graafin jokaisen solmun kautta vain kerran.AuthUserFile-asetuksella määritetään täydellinen polku käyttäjätiedot sisältävään tiedostoon.polkuantura, polkuauto, polkupyörä
 • seurata
  Parlamentin on vaikeampi seurata tapahtumien kulkua. It is also difficult for Parliament to keep track of the programmes. Tietojen valvonnan avulla voisimme aiempaa paremmin seurata tämän alan varojen käyttöä. Monitoring information would allow us to keep better track of how much money is being used in this sector. Komission toimittamien tilastotietojen avulla voimme seurata energiapolitiikkamme muutoksia. Through the statistical data supplied by the Commission, we will be able to track the changes of our energy policy.
 • ääniraita
 • jalanjälki
 • jalkapohja
 • käytävä
  Minä olen nimittäin sitä mieltä, että on korkea aika ohjata eläinsuojelun ympärillä käytävä keskustelu jälleen oikeille raiteilleen. I personally consider that it is high time we got the debate on animal protection back on track. Lamellitalon lamellit on yhdistetty käytävillä.Maanpinnalle ruokailemaan tulleet kastemadot pujahtavat häirittäessä maanalaiseen käytäväänsä.
 • kenttä
  Täytä lomakkeen kentät huolellisesti.Professori K. H. esittelee sosiaalipsykologisen tutkimuksen kenttää ja sosiaalipsykologian historiallisia juuria.Suomalaisen kansantanssin ja kansanmusiikin kenttä
 • kulku-ura
 • raide
  Libanonin raide tuntuu jääneen viime viikkojen nopeassa kehityksessä jossain määrin syrjään yleisestä tietoisuudesta. In the rapid developments that have taken place in recent weeks, the Lebanon track seems to have been somewhat excluded from public attention. Juna lähtee raiteelta kaksi.Elämäni meni vähitellen pahasti pois raiteiltaan.
 • raideleveys
  Suomella ja Venäjällä on historiallisista syistä johtuen sama raideleveys, erilainen kuin yleensä Euroopassa. Due to historical reasons, the track gauge in Finland and Russia is the same, but it is different from that in Europe in general. Markkinoiden avaaminen kilpailulle Ranskan ja Espanjan välillä ei merkitse juuri mitään, koska niin kauan kuin meillä on eri raideleveys, emme lisää tavara- tai matkustajaliikennettä. Opening the market to competition between France and Spain will mean little, because so long as we keep different track gauges we will not increase either freight or passenger traffic.
 • syöttö
  Lasta tulee imettää tai ruokkia pullosta rauhallisesti mahdollisimman pystyasennossa ja röyhtäyttää usein syötön välissä ja jälkeen. (terveyskirjasto.fiSorvin syöttö ilmoitetaan millimetreinä kierrosta kohti.Sahan ja jyrsimen syöttö ilmoitetaan millimetreinä hammasta kohti.
 • ura
  Pallo on niiden pisteiden ura, joiden etäisyys määräpisteestä on tietty vakio.
 • varjostaa
  Sténin kautta varjosti paha kyynärpäätulehdus. (ts.fiÄänestystä varjosti opposition ulosmarssi.
 • yleisurheilu
 • biisi
 • kappale
  Linja-autoja merkittiin ensirekisteriin 510 kappaletta.Hän arveli, että ne saattoivat olla avaruusaluksen kappaleita.Vaakasuorassa suunnassa kappaleeseen vaikuttava voima.
 • kilparata
 • kurssi
  Olen saksan kielen kurssilla.Dollarin kurssi laski.Kurssinamme on pohjoinen.
 • lempikappale
 • linja
  Rautatieyritykset maksavat radan käyttömaksuja jokaiselta matkakilometriltä, mutta samaa järjestelmää ei sovelleta linja-autoihin, mikä hyödyttää linja-autoyrityksiä. The railway companies pay track access charges for every kilometre travelled, but the same system does not apply to buses and coaches, which benefits bus companies. Etelä-Suomi Pori-Tampere-Imatra-linjan eteläpuolellamerenkurkun laivalinja, bussilinja
 • Raita
 • reitti
 • telaketju
 • tie
  Olen sitä mieltä, että olemme kulkemassa oikeaan suuntaan, mutta tie on pitkä. I believe that we are on the right track, but the road is long. Hänen puheenvuoronsa vakuuttavat minut aina siitä, että olemme todella oikealla tiellä. His interventions always reassure me that we are indeed on the right track. Monet maanpäälliset tiet ovat muodostuneet eläinten valitsemien reittien mukaan.
 • väylä
  Hervannan valtaväylä, Länsiväylä, Lahdenväylä

Definition of track

 • A mark left by something that has passed along
 • A mark or impression left by the foot, either of man or animal
 • The entire lower surface of the foot; said of birds, etc
 • Physical course; way
 • A path or course laid out for a race, for exercise, etc
 • The direction and progress of someone or something; path
 • The way or rails along which a train moves
 • A tract or area, such as of land
 • Awareness of something, especially when arising from close monitoring
 • The distance between two opposite wheels on a same axletree (also track width
 • The pitch
 • The physical track on a record
 • A circular data storage unit on a side of magnetic or optical disk, divided into sectors
 • A session talk on a conference
 • To continue observing over time
 • To follow the tracks of
 • To create a musical recording (a track

Synonyms

Examples

 • Follow the track of the ship.
 • Can you see any tracks in the snow?
 • The fox tracks were still visible in the snow.
 • Follow the track for a hundred metres.
 • Astronomers predicted the track of the comet.
 • The athletes ran round the track.
 • They briefly closed the railway to remove debris found on the track.
 • My favourite track on the album is "Sunshine".
 • Im going to try out for track next week
 • We will track the raven population over the next six months.
 • Agent Miles has been tracking the terrorist since Madrid.
 • My height tracks my fathers at my age, so I might end up as tall as him.
 • The camera tracked the ball even as the field of play moved back and forth, keeping the action in shot the entire time.
 • The hurricane tracked further west than expected.
 • Is the patient tracking? Does he know where he is?
 • My uncle spent all day tracking the deer, whose hoofprints were clear in the mud.
 • I tracked Joe to his friends bedroom, where he had spent the night.
 • In winter, my cat tracks mud all over the house.
 • Lil Kyle is gonna track with that DJ next week.

Related words

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net