Finnish-English translations for käännös

 • translation
  us
  In any case, the translation is evidently wrong. Käännös on kuitenkin selvästi virheellinen. The Greek translation of the text must be corrected. Sama koskee myös 31 kohtaa; tekstin kreikkalainen käännös on korjattava. "Compromise" is not a good translation of "compromis". Englanninkielinen sana compromise ei ole hyvä käännös ranskankieliselle sanalle compromis.
 • turn
  us
  It has been a bit like making a U-turn at top speed. Se on kuin U-käännös kovassa vauhdissa. If we want to make it to Kyoto, we will have to make a U-turn. Jos haluamme saavuttaa Kioton tavoitteet, meidän on tehtävä U-käännös. Now transport ministers really do have the opportunity to make a definite U-turn in energy policy in the direction of a sustainable energy economy. Liikenneministereillä on nyt todellinen tilaisuus tehdä suoranainen u-käännös energiapolitiikassa kohti kestävää energiataloutta.
 • compilation
  us
 • rendition
 • reverse
  us
  We ate the meal in reverse order, starting with dessert and ending with the starter.The mirror showed us a reverse view of the scene.He selected reverse gear.
 • tacking
 • rendering
  us
 • version
  us
  They had to start work on the English language version, until the Swedish translation finally appeared, so that we could discuss this report. He työskentelivät englanninkielisen version pohjalta kunnes ruotsinkielinen käännös lopulta saatiin, ja voimme nyt keskustella mietinnöstä. As far as I know, the phrase is not an appropriate translation of what is written in the English version, i.e. ‘appropriate legal initiatives’. Sikäli kuin tiedän, ilmaus "geschikt rechtskader" ei ole englanninkielisen version "appropriate legal initiatives" asianmukainen käännös. Its only in the King James Version of the Bible
 • wimple
  The wind wimples the surface of water.

Definition of käännös

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net