Finnish-English translations for toimeenpano

 • execution
  us
  Secondly, we need to ensure the effective execution of rulings concerning confiscation of the assets of criminals. Toiseksi on taattava rikollisten varojen takavarikointia koskevien päätösten tehokas toimeenpano. The execution of those programmes has been paralysed and this has stopped jobs being created and innovations being fulfilled. Näiden ohjelmien toimeenpano sekä niihin liittyvä työpaikkojen luominen ja innovaatio on pysäytetty. I should like to begin with Question No 1 by Mr Papadimoulis, which deals with the execution of the arrest warrant for Kenan Akin. Haluaisin aloittaa jäsen Papadimouliksen kysymyksellä nro 1, jonka aiheena on Kenan Akinin pidätysmääräyksen toimeenpano.
 • act
  us
  Therefore, I shall refrain from appraising political, legislative and jurisdictional acts that lie strictly within the competence of the Lithuanian legislative, executive and judicial authorities. Siksi pidätyn arvioimasta poliittisia, lainsäädännöllisiä tai tuomiovaltaan liittyviä toimia, jotka ovat täysin Liettuan lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan alaisia. an act of goodwillHe was caught in the act of stealing
 • conduct
  Conducting this new procedure in the context of the Lisbon provisions was a new experience for all of us and, as I humbly admit, for me above all. Tämän uuden menettelyn toimeenpano Lissabonin sopimuksen määräysten mukaisesti oli uusi kokemus meille kaikille ja, kuten nöyrästi myönnän, ennen kaikkea minulle. Good conduct will be rewarded and likewise poor conduct will be punished.The commander conducted thousands of troops.
 • enforcement
  After all, law enforcement is always a matter of cost. Onhan lainsäädännön toimeenpano kuitenkin aina kustannuskysymys. I suspect, however, that the enforcement of the CFP, despite repeated efforts, remains ineffective. Epäilen kuitenkin, että YKP: n toimeenpano säilyy tehottomana jatkuvista yrityksistä huolimatta. There are two key areas: the first is equal enforcement right through the supply chain to the market. On kaksi avainaluetta: ensimmäinen on lainsäädännön yhtäläinen toimeenpano koko jakelukanavan osalta markkinoille saakka.
 • implementation
  us
  Did the responsibility, implementation and supervision systems collapse? Romahtivatko vastuu-, toimeenpano- ja valvontajärjestelmät? Its implementation has already been greatly delayed in any case. Sen toimeenpano muutenkin on viivästynyt jo paljon. Full and effective implementation is vital to ensuring that the reforms are permanent and ongoing. Reformien pysyvyyden ja jatkuvuuden turvaamiseksi niiden täysipainoinen ja tehokas toimeenpano on erittäin tärkeää.
Got it! This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net