English-Finnish translations for execution

  • suoritusHänen suorituksensa juoksukilpailussa oli tyydyttävä.Suorituksenne on erääntynyt, odotamme suoritusta viipymättä.
  • teloitusEdellinen teloitus pantiin toimeen 13 vuotta sitten. The last execution was carried out 13 years ago. Hallinnon arvostelun hintana on teloitus. The price of criticizing the regime is execution. Sekä teloitus että siihen johtanut prosessi olivat järkyttäviä. Both the execution and the process leading up to it were shocking.
  • toimeenpanoToiseksi on taattava rikollisten varojen takavarikointia koskevien päätösten tehokas toimeenpano. Secondly, we need to ensure the effective execution of rulings concerning confiscation of the assets of criminals. Näiden ohjelmien toimeenpano sekä niihin liittyvä työpaikkojen luominen ja innovaatio on pysäytetty. The execution of those programmes has been paralysed and this has stopped jobs being created and innovations being fulfilled. Haluaisin aloittaa jäsen Papadimouliksen kysymyksellä nro 1, jonka aiheena on Kenan Akinin pidätysmääräyksen toimeenpano. I should like to begin with Question No 1 by Mr Papadimoulis, which deals with the execution of the arrest warrant for Kenan Akin.
  • toteutusRiolla oli hyvät poliittiset kehykset mutta sen toteutus oli huono. Rio's political framework was sound, but its execution poor. Käytännön toteutus on edelleen valtioiden ja kokonaiskoordinointi Eurocontrolin käsissä. Specific execution is still in the hands of the States and global coordination in the hands of Eurocontrol. Rakennerahastojen täytäntöönpano on ollut turhan usein liian byrokraattista, ja käytännön toteutus on ollut hidasta ja tehotonta. All too often, the execution of Structural Funds has been bureaucratic and the implementation slow and inefficient.
  • ajoHäkkisen ajo oli näyttävää.Ajossa lumen keskellä suomenajokoira menestyy dreeveriä paremmin.Karjan ajo laitumelle.
  • täytäntöönpanoUskon, että parlamentin pitäisi yrittää välttää näiden kuolemantuomioiden täytäntöönpano. I believe that this Parliament should try to prevent these executions. Talousarvion täytäntöönpano sujui vuonna� 2003 asianmukaisesti muutamia yllätyksiä lukuun ottamatta. Budget execution worked correctly in 2003 despite some unforeseen events. Niillä varmistetaan nopeampi ja tehokkaampi sopimusrikkomismenettelyn täytäntöönpano. This ensures faster, more efficient execution of treaty infringement proceedings.

Definition of execution

Examples

  • The missions successful execution lifted the troops morale
  • The entire machine slowed down during the execution of the virus checker

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2023 DictionaryPro.net