Finnish-English translations for vieressä

 • beside
  us
  Did you sit beside a known criminal? Istuitko tunnetun rikollisen vieressä? By a twist of fate, Mr Watson is seated beside Mr Poettering. Kohtalon oikusta jäsen Watson istuu jäsen Poetteringin vieressä. I had a discussion with a workplace safety and protection officer, who told me how he had stood beside a worker, next to whom was a metre-high jet of flame. Keskustelin erään työturvallisuudesta ja työsuojelusta vastaavan virkailijan kanssa, joka kertoi minulle, kuinka hän oli ollut erään metrin korkuisen liekkivanan äärellä seisseen työntekijän vieressä.
 • abeamThe island was directly abeam of us.She came abeam the crippled ship.
 • about
  us
  When will we talk about nations such as Scotland, Wales, Galicia, Catalonia and the Basque country, which are not even allowed to sit together with the Governments on the Council? Koska puhutaan sellaisista kansakunnista kuin Skotlanti, Wales, Galicia, Katalonia tai Baskimaa, joiden ei edes sallita istuvan hallitusten vieressä neuvostossa? The snake was coiled about his ankle.Rubbish was strewn about the place.
 • alongside
  us
  On page 11, my name should be alongside Mr Macartney's as abstaining in the roll-call vote. Sivulla 11 nimeni pitäisi olla herra Macartneyn nimen vieressä nimenhuutoäänestyksestä pidättäytymisestä. For a very long time, there has been talk of the European pillar alongside the American one. Jo kauan on puhuttu Euroopan pilarista Amerikan pilarin vieressä. Prime Minister, I want to see Scottish Ministers sitting alongside your Ministers in the Council, not in the second row. Arvoisa pääministeri, haluan nähdä skotlantilaiset ministerit neuvostossa teidän ministereidenne vieressä, ei toisessa rivissä.
 • at the feet of
 • by
  us
  The Europeans are standing by Algeria. Eurooppalaiset seisovat algerialaisten vieressä. The nursery ought to have been in this building or close by. Lastentarhan olisi pitänyt olla tässä rakennuksessa tai aivan vieressä. By a twist of fate, Mr Watson is seated beside Mr Poettering. Kohtalon oikusta jäsen Watson istuu jäsen Poetteringin vieressä.
 • next
  us
  Out of curiosity, why do you always sit next to the Council? Kysyn pelkkää uteliaisuuttani, miksi aina istutte neuvoston edustajien vieressä? Since yesterday, a young man has been sitting next to Mrs Green. Eilisestä lähtien on rouva Greenin vieressä istunut nuori mies. My fellow Member sitting next to me has made a very good comment. Vieressä istuva kollegani teki erittäin osuvan kommentin.
 • next toOut of curiosity, why do you always sit next to the Council? Kysyn pelkkää uteliaisuuttani, miksi aina istutte neuvoston edustajien vieressä? Since yesterday, a young man has been sitting next to Mrs Green. Eilisestä lähtien on rouva Greenin vieressä istunut nuori mies. My fellow Member sitting next to me has made a very good comment. Vieressä istuva kollegani teki erittäin osuvan kommentin.
 • next to, close to

Definition of vieressä

 • aivan jonkun tai jonkin lähellä tai lähettyvillä, ohessa

Examples

 • Mies ja nainen ovat roskakorin vieressä.
 • Leikkimökin vieressä kasvaa pihlaja.

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net