Swedish-Finnish translations for meddelande

 • viesti
  Meidän on lähetettävä selkeä viesti. Vi måste sända ett otvetydigt meddelande.Massiivinen kyllä on myös poliittinen viesti. Ett massivt ja är likaså ett politiskt meddelande.Se on mielenkiintoinen viesti Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisille. Det är ett intressant meddelande till det brittiska folket.
 • ilmoitus
  Minulla on teille nyt ilmoitus. Jag vill framföra ett meddelande.Puhemiehen ilmoitus: ks. pöytäkirja Meddelande från ordförandeskapet: se protokolletKomission puheenjohtajan ilmoitus Meddelande från kommissionens ordförande
 • tiedonanto
  Nimittäin komission esittämä tiedonanto on hyvä tiedonanto. För kommissionens meddelande är ett bra meddelande.Tiedonanto koskien vastuuvapauden myöntämistä vuodelle 1996 Meddelande om ansvarsfrihet för 1996Kyseinen tiedonanto on erittäin järkevä. Det är ett mycket förnuftigt meddelande.
 • postaus
 • sähke
 • sana
 • sanoma
  Ryhmämme on joka tapauksessa ehdottanut tarkistusta, jotta tämän parlamentin viestin sanoma olisi loppujen lopuksi selvempi. Vår grupp har avslutningsvis ändå lagt fram ett ändringsförslag för att parlamentets meddelande skall blir ännu tydligare.Kuulimme iloisen sanoman lapsen syntymästä.joulun sanoma
 • tiedote
  Koska asiasta jo antamamme tiedote ei ole vaikuttanut mitenkään, pyydän teitä nyt tarkistamaan asian. Eftersom det meddelande vi skickade om detta inte tjänade mycket till ber jag er nu att kontrollera frågan.
 • tiedotus
  Sitä paitsi Ranskan ja Alankomaiden kansanäänestyksissä enemmistö äänesti komission tiedotus- ja propagandadiktatuuria vastaan. I vilket fall som helst röstade majoriteten i folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna mot kommissionens meddelande- och propagandadiktatur.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net