English-Finnish translations for asset

  • voimavara
    Avaruus on yhteinen ja maailmanlaajuinen voimavara. Space is our common and global asset. Maaperä on viljelijän arvokkain voimavara. Soil is a farmer's most precious asset. Jokaisen ihmisen elämässä terveys on kaikkein tärkein voimavara. Health is the most important asset in everyone's life.
  • omaisuuserä
  • resurssi
    kirjallinen.-(DE) Maaperä on elintärkeä resurssi. in writing. - (DE) Soil is a vital asset. Näin ENISAsta tulisi pysyvä resurssi jokaiselle jäsenvaltiolle ja Euroopan unionille kokonaisuudessaan. This would render ENISA a permanent asset for each Member State and the European Union at large. Kapitalismin kriisin kasvaessa vesi näyttää olevan houkutteleva resurssi, jolla voidaan tuottaa pääoman kipeästi tarvitsemia voittoja. As the capitalist crisis grows, water seems to be a tempting asset which can generate the profit that capital so greatly needs.

Definition of asset

  • }}

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net