English-Finnish translations for empire

  • imperiumi
    Tulevaisuuden maailma kuuluu imperiumeille, ja meidän on oltava imperiumi. Tomorrow's world is one of empires, and we must be an empire. Tämä jatkuvasti laajentuva eurooppalainen imperiumi ottaa heidät lämpimästi vastaan. They will be warmly received by this ever-expanding European empire. Rooman imperiumi ei koskaan antanut mitään etuoikeuksia valtakunnan äärilaidoilla sijaitseville alueille. Never in history has the hub of an empire conceded its hegemony to its far-flung outposts.
  • keisarikunta
    Historiallisesta näkökulmasta ollaan todellakin yksimielisiä siitä, että Venäjän keisarikunta otti valtaansa suuren osan Kaukasiaa eli väestöjä, jotka eivät olleet venäläisiä. Historically, there is no doubt that the Russian Empire in fact colonised a large part of the Caucasus, i.e. non- Russian peoples. Kaarle IV ei voinut toimia politiikassaan yksinomaan tšekkiläismielisesti, vaan hänen oli yhdistettävä koko moninainen keisarikunta ja edustettava sitä kokonaisuudessaan. Charles IV, in his policies, could not uphold a narrowly Czech stance; on the contrary, he had to integrate and represent a whole diverse empire.
  • valtakunta
    Minusta tuntuu, että valtakunta iskee takaisin. I have a feeling that the Empire is striking back. Venäjä ei ole enää pahan valtakunta, mutta siellä yhdeksänkymmentä prosenttia väestöstä kokee sosiaalista turvattomuutta. Russia is no longer the evil empire, but 90 % of its population is experiencing social insecurity. Minä toistan, mitä hän sanoi, jotta tulkit voivat tulkata sen teille: "yksi kansa, yksi valtakunta, yksi johtaja". I will just repeat what he said so that the interpreter can say it: 'one people, one empire, one leader'.

Definition of empire

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net