Finnish-English translations for keskeinen

 • central
  us
  This is basically the central question. Tämä on itse asiassa keskeinen kysymys. France has a central role in this force. Ranskalla on keskeinen osa näissä joukoissa. Sound plays a central role in this industry. Äänellä on näillä aloilla keskeinen merkitys.
 • downtownJohn walked every day to his downtown job.You need to go downtown four blocks.That shot came from way downtown!
 • key
  uk
  us
  This is, indeed, a key matter. Tämä on todellakin keskeinen asia. Equal rights are the key issue. Yhtäläiset oikeudet ovat keskeinen kysymys. A second key issue is State aid. Toinen keskeinen kysymys on valtiontuki.
 • median
 • middle
  us
  Iran is a key country in the Middle East. Iran on Lähi-idän keskeinen maa. Clearly, the Middle East is an area of major concern for us. Lähi-itä on luonnollisesti keskeinen huolenaiheemme. The US remains an indispensable and crucial actor in the Middle East. Yhdysvalloilla on edelleen välttämätön ja keskeinen tehtävä Lähi-idässä.
 • nuclear
  us
  I repeat that nuclear safety is a crucial element of the pre-accession strategy. Tästä syystä haluamme korostaa sitä, että ydinturvallisuuden on oltava liittymistä valmistavan strategian keskeinen osa. The crucial nuclear question is on hold, and we ask the question: what is the way forward? Ydinvoimaa koskeva keskeinen kysymys odottaa vastausta, ja kysymmekin: kuinka tästä edetään? Safe and complete decommissioning is a key element of nuclear safety, for which we aim at the highest standards. Turvallinen ja täydellinen käytöstä poistaminen on keskeinen osa ydinturvallisuutta, jossa pyrimme täyttämään korkeimmat vaatimukset.
 • pivotal
  us
  It is a very simple message, and I think that it is the pivotal element in this connection. Tämä on hyvin yksinkertainen viesti, ja mielestäni se on tässä yhteydessä keskeinen tekijä. I see cultural policy as pivotal to European policies as a whole. Mielestäni kulttuuripolitiikasta täytyy tulla keskeinen osa unionin politiikkaa. They also play a pivotal role in the Cotonou partnership agreement. Näillä kysymyksillä on keskeinen osuus myös Cotonoun kumppanuussopimuksessa.
 • salient
  us
  Finally, of course, the salient point that led us to conciliation: Amendment 138. Lopuksi tietysti keskeinen seikka, joka johti meidät sovitteluun: tarkistus 138. The article is not exhaustive, but it covers the salient points pretty wella lion salient

Definition of keskeinen

Examples

 • ’Perunansyöjät’ kuuluu Vincent van Goghin keskeisiin töihin.
 • Uudelle kauppakeskukselle valittiin keskeinen sijainti.
 • Lupaathan, että tämä pysyy meidän keskeisenämme asiana.

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2023 DictionaryPro.net