English-Finnish translations for interrupt

 • keskeyttää
  Saanen keskeyttää teidät, hyvä kollega. Colleague, let me interrupt you. (Puheenjohtaja keskeyttää puhujan) (President interrupts the speaker) Arvoisa komission jäsen, saanko keskeyttää teidät. Commissioner, let me interrupt you.
 • katkaista
  Ehdotus vähimmäisajasta, jonka aikana ohjelmia ei voi katkaista mainoksilla (45 minuuttia) on myös perusteltu. The proposal to introduce a minimum time during which programmes may not be interrupted by advertising (45 minutes) is also justifiable. katkaista köysikatkaista neuvottelut
 • keskeytys
  (Herra Cohn-Benditin keskeytys) Ei, herra Cohn-Bendit, emme voi pitkittää... (Interruption from Mr Cohn-Bendit) No, Mr Cohn-Bendit, we cannot extend... (Randzio-Plathin keskeytys: " Minä käyn myös työssä." ) Tietysti naisia on myös työelämässä. (Interruption by Mrs Randzio-Plath: ' But I work' ) Of course, women at work, too. Parlamentin jäsen Cohn-Benditin keskeytys: Ei, sanoin teidän olevan porvaripuolue ... Interruption by Mr Cohn-Bendit: No, I said you were the bourgeois party ...
 • häiriö
  Arvoisa puhemies, suokaa anteeksi vielä yksi häiriö, mutta minulla on työjärjestystä koskeva kysymys. Mr President, excuse me for causing another interruption, but I should like to raise a point of order. Monet häiriöt aiheutuvat ulkoisista tekijöistä.
 • häiritä
  Siksi minun ei tarvitse häiritä teitä! That is why I do not need to interrupt you! (Välihuomautuksia) Olette epävarmoja. Sen vuoksi teidän täytyy häiritä minua. You are unsure, and that is why you feel the need to interrupt. Arvoisa puhemies, en haluaisi häiritä kollegaani Hageria, mutta haluaisin vain sanoa seuraavaa. Mr President, I did not wish to interrupt Mr Hager, but simply to say the following.

Definition of interrupt

 • To disturb or halt by interfering suddenly
 • To divide; to separate; to break the monotony of
 • To assert to that an exceptional condition must be handled
 • An event that causes a computer or other device to temporarily cease what it was doing and attend to a condition

Examples

 • A maverick politician repeatedly interrupted the debate by shouting
 • The evenness of the road was not interrupted by a single hill.
 • The packet receiver circuit interrupted the microprocessor
 • The interrupt caused the packet handler routine to run.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net