English-Finnish translations for linear

  • suoraviivainen
    Tuotteiden määrän suoraviivainen vähentäminen olisi järjetöntä. A linear reduction in the number of products would be insane. Prosessi ei ole koskaan suoraviivainen. The process will never be linear. Kiintiöiden suoraviivainen korottaminen ei kuitenkaan tuo lupaamaanne pehmeää laskua. A linear increase in quotas alone will not, however, create the soft landing you promise.
  • lineaarinen
    Pelkäämme nyt, että vuonna 2013 edessämme on lineaarinen vähentäminen. Our fear now is that in 2013 we will face a linear decrease. Jos te luette tarkasti, mietinnössä lukee " väliaikaisesti lineaarinen" . And if you read the report carefully, you will see that it says "provisionally linear' . Toivon, että malli ei ole lineaarinen ja että neljän prosentin tarkastusten tekemisen yhteydessä virhetaso ei ole 40 prosenttia. I hope that the model is not linear and that, where 4% audits are carried out, we do not have a 40% error rate.
  • tasasoukka
  • johdonmukainen

Definition of linear

  • program

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net