English-Finnish translations for pride

  • ylpeysYlpeys käy usein lankeemuksen edellä, ja meidän on parasta olla heittäytymättä ylpeiksi liian aikaisin. Pride often comes before a fall and we had better not be too proud too soon. On luonnollisesti aivan järjetöntä, jos kansallinen ylpeys yhdistetään tällaisen aseen omistamiseen. That national pride should be attached to the possession of such a weapon is obviously completely mad. Euroopan unioni on sitoutunut ihmisoikeuksiin: sen todellinen ylpeys ei ole euro eikä kauppa vaan ihmisarvo. The European Union has a link with human rights; its true source of pride is neither the euro nor the market, but human dignity.
  • huippuVuoren huippu on 1 700 metriä vedenpinnan yläpuolella.Hän on alansa huipulla.Hän on alansa huippu.
  • kiimakevään osinkokiimaHesarin NATO-kiima
  • kopeus
  • lauma
  • ylpeydenaiheTerveydenhuolto oli aikanaan Castro ylpeydenaihe ja ilo, mutta nykyään lääkkeet ovat vain rikkaiden kommunistijohtajien tai ulkomaisten matkailijoiden ulottuvilla. Health was once Castro's pride and joy, yet today normal medicines are only for rich Communist leaders or foreign tourists. Ja tämä on mahdollista vaarantamatta rahoitusta sosiaaliturvalle, joka on eurooppalaisen kehitysmallin ylpeydenaihe. And it will do this without jeopardising the financing of social security, the pride and joy of the European development model. Yhteiskuntamalli on tällä hetkellä kansalaisten ainoa ylpeydenaihe, ja yleishyödylliset palvelut ovat osa tätä mallia. The social model is their one source of pride in Europe at the present time, and services of general interest are part of that social model.
  • ylvästely

Definition of pride

  • A festival primarily for LGBT people, usually organized annually within a city
  • A movement encouraging no shame and positive approach to personal identity amongst LGBTQI* peoples

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2023 DictionaryPro.net