Finnish-English translations for siirtyminen

  • passing
    uk
    us
    The passing down of a business from one generation to the next. Yrityksen siirtyminen sukupolvelta toiselle. Genetic engineering is not about the manipulation of embryos: it is important to distinguish between the cellular machinery and the passing on of hereditary traits. Geeniteknologia ei ole alkioiden manipuloimista: on erotettava solujen toiminta ja periytyvien ominaisuuksien siirtyminen toisistaan. passing cars
  • shiftThe desired modal shift will come under review again then. Tavoitteeksi asetettu toisiin liikennemuotoihin siirtyminen ei silloin pääse toteutumaan. This shift was obvious during our debate this morning. Siirtyminen oli ilmeinen tämänaamuisessa keskustelussa. However, the shift to the new regime will not be an easy task. Uuteen menetelmään siirtyminen ei ole kuitenkaan helppoa.
  • transitionThe first is the success of the transition. Niistä ensimmäinen on se, kuinka uuteen valuuttaan siirtyminen onnistuu. The democratic transition is therefore under way. Siirtyminen kohti demokratiaa on siis alkanut. However, the transition to a low-CO2 economy is not easy. Siirtyminen vähän hiilidioksidipäästöjä synnyttävään talouteen ei kuitenkaan ole helppoa.
  • transmissionIn the United Kingdom a risk assessment has been initiated to ascertain the possible transmission of nvCJD through blood transfusion. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on otettu käyttöön riskinarviointi, jolla todetaan Creutzfeldt-Jakobin taudin uuden ilmenemismuodon mahdollinen siirtyminen verensiirron välityksellä. Protection against zoonoses, disease transmission between animals and humans, is a growing concern not only in the European Union, but throughout the world. Zoonoseilta suojautuminen, sairauksien siirtyminen elimistä ihmisiin ovat kasvavia huolenaiheita Euroopan unionin lisäksi kaikkialla maailmassa. The switch to digital transmission will release spectrum, which should be able in future to provide for broadband internet connections in even the most remote corners of the EU. Digitaalisiin lähetyksiin siirtyminen vapauttaa taajuuksia, jotka pitäisi tulevaisuudessa voida tarjota Internetin laajakaistayhteyksiä varten jopa EU:n syrjäisimmissä nurkissa.

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net