Finnish-Swedish translations for oire

  • symtomettDetta är ett symtom på att ha skickats till Sibirien.Se on yksi oire Siperiaan karkotuksesta. Förseningar vid överföringen är dock bara ett symtom på ett större problem.Myöhäinen täytäntöönpano on kuitenkin vain oire laajemmasta ongelmasta. al-Qaidas etablering i Jemen är ett symtom på djupare problem.Al-Qaidan asettuminen Jemeniin on oire syvemmistä ongelmista.
  • symptomettDeepwater-katastrofen är ett symptom på oljeproduktionstoppen.Deepwater on pelkästään oire tästä öljyhuipusta. Doping, slutligen, är ett symptom på idrottens överkommersialisering.Lopuksi sanoisin, että doping on oire urheilun ylikaupallistumisesta. Detta är den grundläggande frågan: skulderna är ett symptom, sjukdomen är underutvecklingen.Ydinajatus on tämä: velkataakka on oire, alikehittyneisyys on sairaus.
  • teckenett
    Detta slags diskriminering strider mot gemenskapssolidariteten och är ett tecken på en bristande respekt för mänsklig värdighet.Tällainen erottelu on ristiriidassa yhteisen solidaarisuutemme kanssa ja se on oire ihmisarvon kunnioittamisen puutteesta. Den är ett tecken bland andra på en atmosfär av förfall och allmän oansvarighet, där ingen längre behöver förklara någonting för någon.Se on tämän rappeutumisen ja yleisen vastuuntunnottomuuden ilmapiirin - jossa kenenkään ei tarvitse tehdä mistään tiliä kenellekään - oire monien joukossa. Låt mig till sist säga något om det val som nyligen hölls: det allt lägre valdeltagandet är ett tecken på avståndet mellan allmänheten i stort och EU-projektet, ett avstånd som vi måste kämpa emot.Lopuksi haluaisin vielä todeta vasta käydyistä vaaleista, että äänestämättä jättäneiden määrän kasvu on oire siitä, että kansalaiset ovat yleisesti etääntyneet Euroopan yhdentymishankkeesta.

Definition of oire

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net