Swedish-Finnish translations for betyda

  • tarkoittaaSalassa pitäminen ei saa tarkoittaa laittomuutta. Sekretess ska inte betyda olagliga handlingar.Ehdotukset toimenpiteistä" voivat tarkoittaa mitä tahansa. Förslag till åtgärder" kan betyda vad som helst.Se voi tarkoittaa sitä, että tämä politiikka on toiminut. Det kan betyda att politiken fungerade.
  • merkitäNämä parhaat käytännöt voivat merkitä meille paljon. Dessa bästa metoder kan betyda mycket för oss.Meidän mielikuvituksemme pitäisi riittää ymmärtämään, mitä se voisi merkitä. Med hjälp av fantasin kan vi föreställa oss vad det skulle kunna betyda.Vapauttaminen ei saa merkitä turvallisuusstandardien heikkenemistä. Avreglering behöver inte betyda sänkta säkerhetskrav.
  • tietääAvoimuuden avulla on siis varmistettava, että kaikki lobbaajien säädösteksteihin esittämät tarkistukset ilmoitetaan avoimesti, jotta saamme tietää, kuka niiden takana on. Därför måste offentlighet betyda att alla ändringar till lagtexter som lobbyister lämnar in måste registreras offentligt, så att vi kan se vem som ligger bakom dem.Kyllä minä tiedän, että Tokio sijaitsee Honshun saarella.Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. (Raamattu
  • johtaaKyseisen merkinnän pitäisi tarkoittaa, että tuotteet ovat EU:n lainsäädännön mukaisia, eikä sitä, että ne saattavat olla sen mukaisia, mikä johtaa kuluttajia harhaan. Märkningen bör betyda att produkterna uppfyller kraven i EU:s lagstiftning och inte att de kanske uppfyller dem, vilket är missvisande för konsumenterna.Tulevaisuudessa elintavat ja ammatit samankaltaistuvat yhä voimakkaammin, mikä voi johtaa tämän tilastollisesti merkityksellisen eron häviämiseen. I framtiden kommer den ökande likheten när det gäller livsstil och sysselsättning att betyda att denna statistiskt signifikanta skillnad inte nödvändigtvis kommer att fortsätta att existera.Hän johtaa orkesteria.
  • tarkoittaa, merkitä
  • vastataVoisitko vastata tähän kysymykseen?Voisiko joku nyt vastata (puhelimeen), se on soinut koko päivän.Välikysymykseen vastataan tiistain täysistunnossa.

Examples

  • Uttrycket "att hoppa över lunchen" betyder att man avstår från att äta lunch.
  • Det betyder mycket för mig.
  • Förlust i den här matchen betyder att laget är utslaget ur turneringen.

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net