Swedish-Finnish translations for passar

  • hoitaa
    Lääkäri hoitaa potilasta.Hoida tämä asia heti.
  • huolehtia
    Yhtenä komission ensisijaisista tavoitteista on huolehtia siitä, että uusi kehys soveltuu suurten pankkien lisäksi myös yksinkertaisempiin pankkeihin ja sijoitusyrityksiin. Ett viktigt mål för kommissionen är att se till att den nya ramen inte bara passar de stora bankerna, utan också mindre komplexa banker och värdepappersföretag.
  • sopia
    Ilmeisesti Natossa on käytävä keskustelua siitä, miten järjestelmän pitäisi sopia muihin järjestelmiin, joita Nato aikoo kehittää. Naturligtvis måste det bli en diskussion i Nato om hur det här systemet passar in i andra system som Nato tänker utveckla.Tällainen käsitteiden huolimaton käyttö ei sovi lakitekstiin, jossa täytyy nimenomaan esittää määritelmät ja sopia rikosoikeudellisista puitteista. Ett så slarvigt bruk av begrepp passar inte i en lagtext i vilken definitionerna märk väl måste slås fast och den straffrättsliga ramen utarbetas.Ne pitäisi kuitenkin ratkaista kansallisilla toimenpiteillä eikä EU:n yleisluonteisilla ehdotuksilla, jotka saattavat sopia joillekin maille mutta olla sopimattomia toisille jäsenvaltioille. Dessa bör dock lösas genom nationella åtgärder, inte genom fyrkantiga EU-förslag som kanske passar enskilda länder, men kan vara olämpliga i andra medlemsstater.
  • vahtia

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net