Swedish-Spanish translations for banan

 • bananaEste era el caso de las bananas y del algodón para otros países. Så var fallet när det gällde bananer eller bomull för andra länder.
 • plátanoNo sabían nada del tema de los plátanos. Om bananer kunde de inte ett dugg.¡Vuelve la época de los «plátanos rectos»! Vi är tillbaka till ”de raka bananerna” igen!Asunto: Régimen del plátano en la UE - Veredicto de la OMC Angående: EU: s bananregim - WTO panelbeslut
 • banana Bolivia
 • bananeroSolamente en el continente africano, aproximadamente 500 000 personas dependen del sector bananero para vivir. Enbart i Afrika är cirka 500 000 människor beroende av banansektorn för sitt uppehälle.Ayudando al sector bananero en estos países les ayudamos a desarrollar sus economías, crear empleos y combatir la pobreza. Genom att stödja banansektorn i dessa länder hjälper vi dem att utveckla sina ekonomier, skapa sysselsättning och bekämpa fattigdomen.Además, quisiera hacer hincapié en que el Parlamento Europeo siempre ha estado a favor de conceder medidas financieras para el sector bananero a los diez países ACP productores de banano. Jag vill även påpeka att Europaparlamentet alltid har sett positivt på finansieringsåtgärder till förmån för banansektorn i de tio bananproducerande AVS-länderna.
 • bananoAcuerdos sobre el comercio de bananos ( Överenskommelser om handeln med bananer (Acuerdos sobre el comercio de bananos - Derogación del Reglamento (CE) nº 1964/2005 del Consejo sobre los tipos arancelarios aplicables a los plátanos - Acuerdos sobre el comercio de bananos (debate) Överenskommelser om handeln med bananer - Upphävande av rådets förordning (EG) nr 1964/2005 om tullsatser för bananer - Överenskommelser om handeln med bananer (debatt)No obstante, parece que el Acuerdo sobre el comercio de bananos ha añadido una pieza al gran puzzle de Doha. Det verkar dock som om avtalet om handel med bananer har bidragit med en bit i det stora Dohapusslet.
 • banano Colombia
 • cambur Venezuela
 • guinea
 • guinealainen) guineo
 • guineo
 • guineo Dominican Republic
 • mínimo
 • plátano Chile
 • plátano fruta

Examples

 • Har du köpt en hel klase bananer!
 • Man kan förvara en banan i ett så kallat bananfodral.

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net