English-Finnish translations for congestion

  • ruuhkaRuuhka, saastuminen, liikennetukokset, ilmaston lämpeneminen, tulvat, oudot säät. Congestion, pollution, gridlock, global warming, floods, freak weather. Se mahdollistaa myös tiemaksujen tehokkaamman porrastamisen ruuhkien helpottamiseksi ruuhka-aikoina. It will also allow more efficient varying of tolls to ease congestion during peak hours. Joustavuus vähentää liikenneruuhkia ruuhka-aikoina ja vähentää samalla suurinta osaa haitallisista liikenteen päästöistä. Flexibility helps reduce congestion during peak hours, while also reducing the majority of harmful emissions from traffic.
  • liikenneruuhka
  • ruuhkamaksuNähdäkseni ruuhkamaksu ei myöskään ole mikään ratkaisu. Nor, as I see it, does a congestion charge solve anything. Ehdotettu ruuhkamaksu ja korotus ovat kuitenkin liian kaukaa haettuja keinoja PPE-DE-ryhmälle. However, the proposed congestion charging and mark-up are a bridge too far for the PPE-DE Group. Ensinnäkin tämä on prosessin alku eikä sen loppu, ja kompromissin puitteissa jäsenvaltioilla on oikeus päättää, ottaako ruuhkamaksu käyttöön vai ei. Firstly, this is the start of a process, not the end, and contained within the compromise is the right of Member States to introduce congestion charging or not.
  • ruuhkautuminenTällä hetkellä perusongelmana on ilmatilan ja teiden ruuhkautuminen. At the moment, the question of congestion of air and roads is the fundamental problem. Tästä aiheutunut ruuhkautuminen on kuitenkin tällä hetkellä kasvun jatkumiselle vakava este. But the resulting congestion now acts as a serious brake on further growth. Varsinaisen ympäristönäkökohdan lisäksi myös ruuhkautuminen on huolestuttavaa. As well as the actual environmental aspect, congestion is worrying.

Definition of congestion

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net