English-Finnish translations for consist

 • koostua
  Sen pitäisi koostua kolmesta osasta. It should consist of three sections. Niiden on oltava selkeitä ja ymmärrettäviä, eivätkä ne saa koostua turhanpäiväisestä puheesta. They should be clear and comprehensible and not consist of idle talk. Rahoitus voi olla myös sekamuotoista ja koostua osittain tuloista, joita saadaan myymällä mainosaikaa. This funding may also be mixed and consist partly of revenue from the sale of advertising space.
 • käsittää
  Tämä kokonaisuus käsittää tarkistukset 19-26. The package consists of Amendment Nos 19-26. Kolmas tarkistusten ryhmä käsittää tarkistukset 6, 7 ja 8. The third group consists of Amendments Nos 6, 7 and 8. Tukholmassa pääosa " perheistä" käsittää yhden ihmisen. In Stockholm, the majority of 'families' consist of one person.
 • käsittää, sisältää
 • sisältää
  Ohjelma sisältää neljä tointa. The programme consists of four areas of action. kirjallinen. - (FR) Tämä mietintö sisältää muistutuksen siitä, mikä Euroopan lääkeviraston pitäisi olla. This report consists of a reminder of what the European Medicines Agency should be. Meidän on ensinnäkin määriteltävä, mitä Schengenin säännöstö tällä hetkellä sisältää. First and foremost, this means defining exactly what the Schengen acquis consists of.

Definition of consist

Synonyms

Examples

 • The greeting package consists of some brochures, a pen, and a notepad
 • The trains consist included a baggage car, four passenger cars, and a diner.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net