English-Finnish translations for mutual

 • keskinäinen
  Keskinäinen oikeusapu rikosasioissa Mutual legal assistance in criminal matters Niihin kuuluvat myös suvaitsevaisuus ja keskinäinen kunnioitus. They also include tolerance and mutual respect. Keskinäinen riippuvuutemme edellyttää avoimuutta ja luottamusta. Our mutual dependence requires openness and trust.
 • molemminpuolinen
  Tässä on kyseessä molemminpuolinen luottamus ja uskottavuus. This is a question of mutual confidence and credibility. Näin ollen me ymmärrämme, mitä yhteisvastuu ja molemminpuolinen tuki merkitsevät. We therefore understand what solidarity and mutual support means. Molemminpuolinen ymmärrys on kysymys, jota on laiminlyöty aivan liian pitkään. Mutual understanding is an area that has been neglected for too long.
 • yhteinen
  Arvoisa puhemies, yhteinen oikeudellinen alue perustuu vastavuoroiseen tunnustamiseen. Mr President, the common legal area is based upon mutual recognition. Tätä tiukkaa valvontaa on yhä harjoitettava, koska se on yhteinen etumme. This strict control must remain because we have a mutual interest in it. Jos sen unohdamme, maidemme yhteinen suojelupyhimys São Jorge eli Pyhä Yrjö on muistuttamassa meitä siitä. If we forget, our mutual patron saint, São Jorge, is there to remind us.
 • vastavuoroinen
  Mihin tekijöihin vastavuoroinen tunnustaminen perustuu? On what elements is mutual recognition based? Viisumit / Maastapoistamispäätösten vastavuoroinen tunnustaminen Visas/Mutual recognition of decisions on expulsion Rikosasioita koskevien lopullisten päätösten vastavuoroinen tunnustaminen Mutual recognition of final decisions in criminal matters

Definition of mutual

Examples

 • They were mutual enemies
 • Mutual insurance
 • They had mutual fear of each other
 • They had a mutual love of the same woman

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net