English-Finnish translations for seek

 • etsiä
  Tasapainopiste on mahdollinen, ja komission tulee etsiä sitä. A balance is possible, and the Commission must seek it. Mistä heidän pitäisi etsiä töitä - rannikon suurista kaupungeistako? Where were they to seek employment, in the large cities, on the coast? On parasta etsiä, kuten on tehty aikaisemminkin, sellaista kompromissia, jonka kaikki voivat hyväksyä. It would be better to seek a compromise acceptable to all, as in the past.
 • pyrkiä
  Parannuksiin voidaan kuitenkin aina pyrkiä. However, one can always seek improvements. Ei ole välttämätöntä pyrkiä yksimielisyyteen hinnalla millä hyvänsä. There is no need to seek unanimity at all costs. Aikooko neuvosto pyrkiä kieltoon EU:n tasolla, ja jos aikoo, niin milloin? Does it intend to seek a ban at EU level, and if so, when?
 • hakea
  Nyt ette halua, että ihmiset voisivat hakea hoitoa Euroopassa missä tahansa. Now you do not want people to be able to seek healthcare wherever they want to in Europe. Osa LTTE:n kannattajista saattaa jopa hakea turvapaikkaa Euroopan unionista. Some LTTE militants may even try to seek asylum within the European Union. Meidän ei ikinä pitäisi tuomita ihmisiä, joiden on pakko hakea turvapaikkaa tai pakolaisasemaa. We should never condemn people who are forced to seek asylum or refugee status.
 • pyytää
  Parlamentti pyytää "oikeudenmukaista" päätöstä. Parliament seeks a ‘fair’ decision. Haluaisin pyytää selvennystä kahteen asiaan. Could I seek clarification on two issues. Lopulta heidän on täytynyt pyytää oikeudellista korvausta. Ultimately they have had to seek legal redress.
 • tavoitella
  Emme saa tavoitella perustuslakia, joka menee Luxemburgin ja muiden maiden perustuslakien edelle. We should not be seeking a Constitution to take precedence over Luxembourg’s and other countries’ constitutions. Jos tutkimuksen ja politiikan välistä yhteyttä ei tavoitella jatkuvasti, siitä seuraa melkein väistämättä uskottavuuden heikkeneminen. If we do not constantly seek to relate research to politics, then the result will almost always be a loss in credibility. Ei ole mitään syytä tavoitella uutta Corpus Jurista, johon sisältyisi rikosoikeuden ja siviilioikeuden yhdistäminen EU: n tasolla, niin kuin mietinnössä ehdotetaan. No good reason exists for seeking to establish a new Corpus Juris to integrate criminal and civil law at Community level, as proposed in the report.
 • yrittää, koettaa ; pyrkiä ; etsiä, hakea
 • [[pyrkiä]] ([[jonnekin]])
 • [[pyrkiä]] ([[jotakin]] [[kohti]])
 • [[pyytää]] ([[jotakin]])
 • [[tavoitella]] ([[jotakin]])

Definition of seek

Examples

 • I seek wisdom
 • I seek forgiveness through prayer
 • I sought my fortune on the goldfields
 • When the alarm went off I sought the exit in a panic

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net