English-Finnish translations for separation

 • erottaminen
  Tehtävien toisistaan erottaminen on tärkeää. This separation of the functions is important. Sellainen erottaminen on välttämätöntä, jotta ei pääse syntymään kilpailun vääristymää ja etuilua. This separation is vital to prevent distortion of competition and discrimination. Ranskan tasavallan käsitys sekularismista on kirkon ja valtion erottaminen toisistaan. The French Republic's concept of secularism is the separation of church and state.
 • erottelu
  Herääkin kysymys siitä, johtaako tällainen erottelu aina yhtä luotettaviin tietoihin. The question this raises is does this separation always result in equally reliable data? Kalat ovat ympäriinsä liikkuva laji eikä erottelu ole Lissabonin sopimuksen mukainen. Fish are a transient species, they move around, and this separation is not in accord with the Lisbon Treaty. Siellä, missä erottelu ja erimielisyys pääsevät vallalle, tulee turvallisuuden tilalle epävarmuus, ja aseet puhuvat neuvottelujen sijasta. Where there is separation and division, security is replaced by uncertainty and guns do the talking instead of having negotiations.
 • ero
  Katsomme, että ero, myös fyysinen ja taloudellinen ero, on tehtävä. We think that there must be a separation, and that includes a physical and financial separation. Mielestäni tällainen ero täytyy saada aikaan myös parlamentin sisällä. I am of the opinion that such separation should also take place within Parliament. Mielestämme meidän on tehtävä selvä ero varojen käyttökohteiden välille. We feel that we need a clear separation with regard to what the money is there for.
 • avioero
  Asumusero ja avioero voivat myös vaikuttaa haitallisesti perheen tuloihin ja täten lapsiin. Separation and divorce also disrupt family finances to the detriment of children. kirjallinen. - (DE) Asumus- ja avioero on aina vaikea asia ja siihen liittyy monia oikeudellisia seurauksia. in writing. - (DE) Separation and divorce are always difficult matters and involve a whole series of legal consequences. Samaan aikaan se on johtanut, en sanoisi rinnakkaiseen mutta myös hyvin yleiseen ilmiöön, avioliittojen purkautumiseen ja avioero-, asumusero- ja avioliiton mitätöimistuomioihin ja niin edelleen. At the same time, another phenomenon has arisen - maybe not parallel, but also on the increase: the phenomenon of marriage breakdown, with sentences of divorce, separation, annulment and so on.
 • erotteleminen
 • väli
  Tampereen ja Helsingin välillä on 173 kilometrin matka.Liina putosi patterin ja seinän väliin.Joulun–uudenvuoden väli

Definition of separation

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net