Finnish-English translations for erottelu

 • separation
  us
  The question this raises is does this separation always result in equally reliable data? Herääkin kysymys siitä, johtaako tällainen erottelu aina yhtä luotettaviin tietoihin. Fish are a transient species, they move around, and this separation is not in accord with the Lisbon Treaty. Kalat ovat ympäriinsä liikkuva laji eikä erottelu ole Lissabonin sopimuksen mukainen. Where there is separation and division, security is replaced by uncertainty and guns do the talking instead of having negotiations. Siellä, missä erottelu ja erimielisyys pääsevät vallalle, tulee turvallisuuden tilalle epävarmuus, ja aseet puhuvat neuvottelujen sijasta.
 • divorce
  Richard obtained a divorce from his wife some years ago, but hasnt returned to the dating scene.The Civil War split between Virginia and West Virginia was a divorce based along cultural and economic as well as geographic lines.A ship captain can marry couples, but cannot divorce them
 • out
  us
  I understand that there is a desire to introduce this distinction, but ships in the area will naturally have to carry out both missions. Ymmärrän, että tämä erottelu halutaan tehdä, mutta alueen alusten on tietysti suoritettava kumpikin tehtävä. Furthermore, singling out the spouses of non-Irish EU nationals for the issuing of deportation orders is contrary to EU legislation which bans discrimination based on nationality. Lisäksi muiden kuin irlantilaisten EU:n kansalaisten puolisoiden erottelu karkottamispäätösten antamista varten rikkoo EU:n lainsäädäntöä, jossa kielletään kansalaisuuteen perustuva syrjintä. The magician tapped the hat, and a rabbit jumped out.
 • resolution
  us
  His stalwart resolution is perhaps admirable, perhaps foolishBy February, most New Years resolutions are forgotten.   My resolution is to cut back on the fast food this yearPrinting at higher resolution will cause a reduction in performance
 • sort
  us
  In families where there are children of different ages, it is utterly impossible to sort toys for them to play with according to how suitable they are. Perheissä, joissa on eri-ikäisiä lapsia, eri lapsille soveltuvien lelujen erottelu on sula mahdottomuus. I had a sort of my cupboardPopular algorithms for sorts include quicksort and heapsort
 • sorting out

Definition of erottelu

Examples

 • Kesäisin pojat olivat erottelulla ja keksit heiluivat, kun virran kuljettamia puita ohjattiin oikeisiin karsinoihin.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net