Finnish-English translations for paljon

 • much
  us
  This is about much, much more than energy! Kyse on paljon, paljon muustakin kuin energiasta! It means much, much more than this. Se merkitsee paljon, paljon enemmän. So once again, thank you very much, Mr Kinnock. Näin ollen vielä kerran paljon kiitoksia, herra Kinnock.
 • a lot
  A lot has been done, but there is a lot still to do. Paljon on jo tehty, mutta paljon on silti tehtävää. That is a lot of legislation and money. Siinäpä paljon lainsäädäntöä ja paljon rahaa. I drive a lot, and I also fly a lot for business purposes. Minä ajan paljon ja minä myös lennän paljon ammatillisista syistä.
 • laatua) a lot
 • määrää) lots of
 • more than one can shake a stick at
 • quite
  us
  That is quite a lot to take on. Se on aika paljon omaksuttavaksi. But still we can do quite a lot. Silti voimme tehdä varsin paljon. There are quite a few versions, however. Nyt on niin, että erilaisia versioita on vaikka kuinka paljon.
 • a great deal of
  We wasted a great deal of time. Olemme hukanneet paljon aikaa. Yet there was a great deal of similarity. Niissä oli kuitenkin paljon yhtäläisyyksiä. There was a great deal of tangible tension. Jännitteitä oli paljon näkyvissä.
 • a large amount of
  This in itself generates a large amount of waste. Jo tästä syntyy erittäin paljon jätettä. A large amount of money and high-quality research is required. Tarvitaan paljon rahaa ja korkealuokkaista tutkimusta. We are throwing away a large amount of jobs by allowing the waste to be burned. Hukkaamme paljon työpaikkoja, kun sallimme jätteiden polttamisen.
 • a large number of
  We still have a large number of items on the agenda. Meillä on esityslistalla vielä paljon asioita. Germany has taken in a large number of Bosnian refugees. Saksa on ottanut vastaan hyvin paljon siirtymään joutuneita henkilöitä Bosniasta. We also had a large number of discussions about this too. Tästäkin keskustelimme hyvin paljon.
 • away
  uk
  us
  If you take away a cornerstone, much more may come tumbling down. Jos kulmakivi poistetaan, paljon muutakin voi sortua. A great deal has been achieved and we must not throw that away now. On saavutettu niin paljon sellaista, mistä ei saa luopua. We are throwing away a large amount of jobs by allowing the waste to be burned. Hukkaamme paljon työpaikkoja, kun sallimme jätteiden polttamisen.
 • considerably
  us
  And, basically, considerably more was needed. Loppujen lopuksi paljon enemmän olisi nimittäin tarvittu. I think that voting has been simplified considerably. Olen sitä mieltä, että äänestykset helpottuvat varsin paljon. The situation has improved considerably.
 • dearly
  us
  We have to appreciate them dearly. Niitä pitää erittäin paljon arvostaa. the funeral of our dearly beloved sistera dearly priced item
 • go a long way
  This new law will go a long way in addressing this issue.Thank you for your generous donation; Im sure it will go a long way.All parents hope that their children will go a long way in their lives.
 • heaps
  us
  I love him heaps.
 • hella
  There are hella people here.We paid hella for that Chinese cuisine.I cant tell you how much I hella love the new track.
 • legions of
 • lots of
 • lotta (lots of)
 • many
  uk
  us
  So many challenges, so many opportunities! Niin paljon haasteita ja niin paljon mahdollisuuksia! Many thanks for that, and many thanks to you all! Paljon kiitoksia hänelle ja paljon kiitoksia kaikille! Many thanks for your comments. Paljon kiitoksia huomioistanne.
 • plenty
  us
  Plenty of words and no action. Paljon sanoja eikä lainkaan toimintaa. The European Union has plenty of talent. Euroopan unionissa on paljon lahjakkuuksia. There are plenty of things to report here: Tältä osin minulla on paljon kerrottavaa.
 • plenty of
  Plenty of words and no action. Paljon sanoja eikä lainkaan toimintaa. The European Union has plenty of talent. Euroopan unionissa on paljon lahjakkuuksia. There are plenty of things to report here: Tältä osin minulla on paljon kerrottavaa.
 • quite a bit
  In this respect, though, there is still quite a bit to be done. Siinä suhteessa tehtävää on vielä varsin paljon. At the same time, we must not underestimate the fact that it has done quite a bit of good. Emme kuitenkaan saa aliarvioida sitä tosiseikkaa, että se on saanut aikaan myös paljon hyvää.
 • way
  uk
  us
  We have come a long way since then. Paljon on ehtinyt tapahtua sen jälkeen. But there is still a long way to go. Mutta paljon on vielä matkaa taitettavanamme. Mr President, we have come a long way. – Arvoisa puhemies, olemme saaneet paljon aikaan.

Definition of paljon

 • määrällisyyttä summittaisesti ilmaiseva adjektiivi
 • koko joukon, runsaasti
 • intensiivisellä tavalla
 • usein
 • suuri määrä, koko joukko

Examples

 • Sinulla on vielä paljon opittavaa.
 • Onko vielä paljon aikaa?
 • Eniten rahaa olen saanut urakkatöissä.
 • Minulle ei paljon raha merkitse.
 • Join liian paljon vettä.
 • Kiitos paljon kun kuuntelit.
 • Rahaa olen saanut eniten urakkatöissä.
 • Pidän paljon kissoista.
 • Pekka on paljon poissa.
 • Paljonko on paljon?
 • Paljon on pahasta.
 • Paljon meni, jos sitä tulikin.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net