English-Finnish translations for quite

 • varsin
  Olen kuitenkin varsin optimistinen. I am, however, quite optimistic. Minusta se on varsin hyväksyttävää. I think that is quite acceptable. Se on minusta varsin oikea päätös. In my view, this is quite correct.
 • aika
  Se on aika paljon omaksuttavaksi. That is quite a lot to take on. Vastaaminenhan on varmaan aika helppoa. It must be quite easy to answer. Ensinnäkin se on aika epärealistinen. Firstly, it is quite unrealistic.
 • aivan
  Herra Evans, olette aivan oikeassa. Mr Evans, you are quite right. Jäsen Tajani, olette aivan oikeassa. Mr Tajani, you are quite right. Hän voi olla tästä aivan varma. He can be quite sure about that.
 • ihan
  En usko, että olemme vielä ihan tässä vaiheessa. I believe we are not quite there yet. Panoksena on nyt jotain ihan muuta. Something quite different is at stake. Tässä ei ole kaikki ihan kohdallaan. There is something not quite right here.
 • jotakuinkin
 • kohtalaisen
  Omalla kotiseudullani maanviljelijöillä on jo kohtalaisen paljon kokemusta näistä asioista. In my home region, the farmers already have quite some experience of these things. Olen havainnut vaihtokurssien olevan kohtalaisen vakaat ja valuuttamarkkinoiden olevan rauhalliset, mikä nykyaikana osoittaa jo jotakin. I have observed a very satisfactory stability of exchange rates, the absence of upheaval on the exchange market, which is really quite something, at present. Tunnen kohtalaisen hyvin Afrikan ongelman, ja voin vakuuttaa, että Euroopan unioni ei ole Afrikan suurin pienaseiden toimittaja. I am quite familiar with the African problem and I can assure you that it is not the European Union that is supplying the largest number of small arms to Africa.
 • kokonaan
  Kyse on kenties kokonaan muusta. Perhaps quite different issues are at stake here. OLAFin kertomuksesta välittyi kokonaan toisenlainen käsitys. The OLAF report painted a quite different picture. Varojen myöntäminen Balkanille on kokonaan eri asia. The allocation of fund to the Balkans is quite a separate issue.
 • kovasti
  Asia oli aivan selvä, ja huomaan, että jotkut kollegoistani näkivät kovasti vaivaa ollakseen täällä klo 22.30. That was quite clear and I notice that a number of my colleagues made an effort to be here at 10.30. Haluan kiittää kovasti mukavasta vastauksesta, joka ei kuitenkaan täysin vastannut esittämiini kysymyksiin. I would like to say thank you very much for a nice reply, which, however, did not quite answer my questions. Valitettava tosiasia on, että kun toimimme liian myöhään, haluamme kovasti käyttää suunnattoman suuria summia sotatoimiin. Unfortunately, when it is too late there is every willingness to employ quite fabulous sums on military action.
 • melko
  Tilanne on melko lailla päinvastainen. Quite the opposite is the case. Se on itse asiassa melko monimutkaista. Indeed, it is quite complicated. Meidän välinen vuorovaikutus on melko tiivistä. Our interaction is quite intense.
 • paljon
  Se on aika paljon omaksuttavaksi. That is quite a lot to take on. Silti voimme tehdä varsin paljon. But still we can do quite a lot. Nyt on niin, että erilaisia versioita on vaikka kuinka paljon. There are quite a few versions, however.
 • sangen
  Järjestelmä sangen yksinkertaisesti toimii. The system quite simply works. Se on sangen huomattava investointi. This is quite a major investment. Mielestäni se on sangen merkittävää. I think that is quite significant.
 • täysin
  Tämä on tehtävä täysin selväksi. That must be made quite clear. Ei, vaan itse asiassa täysin päinvastoin. No, quite the contrary in fact. Tehkäämme tämä täysin selväksi. We should make that quite clear.

Definition of quite

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net