Finnish-English translations for saatavissa

  • available
    us
    They are not available in the European Union. Euroopan unionin alueelta näitä tuotteita ei ole saatavissa. Is there information available on how they do that? Onko saatavissa tietoa siitä, kuinka he tekevät sen? I should like to confirm that this report is available. Haluan vahvistaa, että asiakirja on saatavissa.
  • about
    us
    Better still is to prevent such pregnancies, by, among other things, easy access to contraception and information about it. Vielä parempi on, jos tällaiset raskaudet vältetään esimerkiksi helposti saatavissa olevan ehkäisyvalistuksen avulla. There is a lot of information about what different commentators, including those outside China, believe might happen because of accession to the WTO. Paljon tietoa on saatavissa siitä, mihin monet arvioijat, myös Kiinan ulkopuolella, uskovat WTO-jäsenyyden johtavan. We can achieve much more with staffing levels as they are at present, as long as the Staff Regulations are flexible about the sensible use of resources. Nykyisellä henkilöstöllä on saatavissa aikaan paljon enemmän, kunhan vain henkilöstösäännöt antavat joustavuutta resurssien järkevään käyttöön.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net