Swedish-Finnish translations for färdighet

 • taito
  Medialukutaidosta on tultava keskeinen taito - mikä tarkoittaa, että sen oltava osa sekä opettajankoulutusta että kouluopetusta. Mediekunskap måste bli en viktig färdighet - vilket betyder att det måste ingå i både lärarutbildningen och skolutbildningen.Tieto-taito-tuotto-ketju kohtaa yhä voimakkaampaa maailmanlaajuista kilpailua ja vaatii yhä älykkäämpiä organisaatioita. Kedjan av kunskap-färdighet-kassa står inför allt starkare konkurrens från hela världen och kräver ännu intelligentare organisation.Niiden avulla tieto ja taito leviävät, näillä toimilla syntyy todellista eurooppalaista yhteistyötä, verkostoja, jotka myös myöhemmin kantavat hedelmää. Med hjälp av dessa sprider man kunskap och färdigheter, med dessa åtgärder skapar man ett verkligt europeiskt samarbete, nätverk som även senare kommer att bära frukt.
 • kyky
  Perusvalmiuksiin, jotka meidän on opittava, kuuluu nykyään, että nuorille annetaan kyky selviytyä aikamme kiireisestä elämäntavasta. Till de grundläggande färdigheter som vi måste lära oss hör i dag att ge ungdomar möjlighet att klara av vår tids snabba ryck.Teoreettisen tiedon nopea oppiminen edellyttää hyvää kykyä poimia olennainen ja jäsennellä se.Sanotaan, että monilla eläimillä on erityinen kyky havaita maanjäristyksiä ennen seismologisten laitteiden reagointia.
 • pätevyys
  - jakamalla tieteellistä tietoa tuotannon alalla, määrittelemällä uudelleen sekä infrastruktuurit että työntekijöiden ammattitaito ja -pätevyys – Genom att sprida vetenskaplig kunskap inom produktionsområdet, genom att förändra både infrastruktur och arbetstagarnas färdigheter och kvalifikationer.Uuden opettajan pätevyys oli kyseenalainen.Yliopistokoulutus pyrkii kohottamaan lääkärien pätevyyttä.
 • taitavuus
 • valmius
  öljyntorjunnan valmiusolla valmiudessavalmius kohdata ongelmanuori
 • voima
  Ensinnäkin tiedon tulee olla kasvun kantava voima. Tieto ja innovointi tuottavat tulevaisuuden ideat, taidot ja teknologian. För det första måste den viktigaste pådrivaren för tillväxt vara kunskap: kunskap och nyskapande som producerar morgondagens idéer, morgondagens färdigheter, morgondagens teknik.Voiman yksikkö on newton.Voima on vektorisuure.

Examples

 • Han har mycket goda färdigheter inom programmering.

Related words

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net