Swedish-Finnish translations for ovan

 • aiemmin
  Komission tiedonanto on arvokas mutta aiemmin mainitsemiltani kohdiltaan puutteellinen. Kommissionens meddelande är värdefullt, men är otillräckligt med avseende på ovan nämnda punkter.Näin ollen pyydämme vihreää kirjaa, jotta saisimme tietää, kuten sanoin aiemmin, komission uudet toimet tämän unionin uuden terveyspolitiikan toteuttamiseksi. Därför kräver vi en grönbok för att lära känna, som jag sagt ovan, kommissionens nya åtgärder för att uppfylla denna nya hälsopolitik i unionen.Olen käynyt siellä aiemmin, ennen joulua.
 • edellä
  Äänestin edellä mainituista syistä mietinnön puolesta. Jag röstade för betänkandet av de skäl jag angett ovan.Meiltä puuttuvat kolme edellä mainittua asiaa. Det som saknas är de ovan citerade begreppen.Luulenpa, että vastaus sisältyy edellä mainittuun kohtaan. Svaret finner jag i ovan återgivna paragraf.
 • kokematon
  Kokematon lenkkeilijä hengästyy helposti.Uhkapeli oli hänelle täysin kokematon alue.Kokematon pyydys.
 • päällä
  Kaikkien kaatopaikkojen - niin maan päällä kuin maan allakin - on täytettävä direktiivin määräykset ja sen vuoksi niiden on oltava turvallisia ja valvottuja. Alla deponeringsanläggningar - ovan eller under jord - bör uppfylla direktivets bestämmelser och skall därför vara säkra och kontrollerade.Heinäkuussa keskellä Lontoota sattui vakava terrori-isku. Kolmea metrojunaa pommitettiin maan alla ja yhtä linja-autoa maan päällä. I juli inträffade en allvarlig terroristattack i centrala London där tre tunnelbanetåg bombades under jord och en buss ovan jord.Maljakko on hyllyn päällä.
 • päällinen
  Silakat savustetaan päällisinä.
 • pään päällä oleva
 • taitamaton
 • tottumaton
 • tuntematon
  Lainsäädäntöä tuntematonta saatetaan kutsua maallikoksi.Joku tuntematon mies kävi kysymässä.tuntematon numero
 • yläpuolella
  Jos supervalta tarkoittaa sitä, että se on lain yläpuolella, olemme todellakin väärällä tiellä. Om super power är detsamma som att stå ovan lagen så är vi uppenbarligen inne på fel väg.Asun diskon yläpuolella.
 • yläpuolella oleva
 • yläpuolelle
  Muutin diskon yläpuolelle.
 • yläpuolinen
 • ylemmäs
 • ylempänä
 • ylhäällä
  Kun vihdoin nousin ylös, aurinko oli jo ylhäällä.Jumala on ylhäällä; ihmisten on tultava toimeen maan päällä.
 • yllä
  Tämä on mielestäni erittäin tyypillinen esimerkki yllä mainitsemastani jakomielisyydestä. Detta tycker jag är det mest slående exemplet på den ovan nämnde schizofrenin.Keskusteluissaan oppositiojohtajien kanssa EU: n puheenjohtajisto pitäytyi yllä kuvatulla linjalla. Också i samtal med företrädare för oppositionen höll EU-ordförandeskapet fast vid den ovan beskrivna linjen.Nämä ehdot on täytetty yllä määriteltyjen valvontatoimien toteutuksen avulla. Dessa villkor har uppfyllts genom genomförandet av de kontrollåtgärder som nämnts ovan.

Examples

 • Eftersom du är ovan att köra, kanske du borde undvika mörkerkörningen?
 • Mycket av tunnelbanan går ovan jord.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net