Swedish-Finnish translations for varsamt

  • hyvin varovasti
  • varovaisesti
    Mielestäni byrokratian lisäämiseen tulee suhtautua äärimmäisen varovaisesti. Enligt min mening borde man hantera ytterligare byråkrati oerhört varsamt.Lisäksi asiassa on mielestämme edettävä erityisen varovaisesti. Vi anser också att detta måste hanteras på ett särskilt varsamt sätt.Meidän on edettävä varovaisesti niin, että säilytämme kilpailukykymme muihin maihin verrattuna. Vi måste gå varsamt till väga så att vi kan fortsätta att vara konkurrenskraftiga i förhållande till andra länder.
  • varovasti
    Poliittisella puolella meidän on tietenkin edettävä varovasti, mutta ei niin varovasti, ettemme edistyisi lainkaan. Politiskt sett måste vi naturligtvis gå varsamt fram, men inte så varsamt att vi inte gör några framsteg.(Puhuja lauloi.) " Kulje tyttö varovasti, sillä maasto on kalteva." (Talaren sjöng. ) " Flicka träd varsamt fram, ty scenen är sned" .Kuten tiedätte, se on vaikea aihe, joka meidän täytyy mielestäni hoitaa erittäin varovasti, sillä emme saa epäonnistua tässä asiassa. Som ni vet så är detta en känslig fråga, och vi bör gå mycket varsamt fram eftersom vi inte har råd att hoppa i galen tunna.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net