English-Finnish translations for foundation

 • perustaRavinto on koko terveyden perusta. Food is the very foundation of health. Se on perusta, jolle yhteisö rakennettiin. This is the foundation on which it was built. Meillä on vakaa perusta, jolta aloittaa. We have a solid foundation from which to start.
 • säätiöTulen Kyproksesta, jossa Karaiskakio-säätiö tarjoaa tätä palvelua ilmaiseksi. In my country, Cyprus, the Karaiskakio Foundation provides this service free of charge. Champalimaud-säätiö houkuttelee maailmankuuluja tutkijoita Portugaliin ja Eurooppaan. The Champalimaud Foundation will attract world-renowned scientists to Portugal and Europe. Kokouksiin osallistuivat Gaddafi-säätiö ja UNHCR. Meetings were held with the Gadaffi Foundation and UNHCR.
 • perustusTämä mietintö ei ole mielestäni perustus, se on mielestäni jopa osittain tuomittava. Esitetyt tarkistukset tekevät siitä hyväksyttävämmän ja hieman lievemmän. This report hardly constitutes a foundation, in fact, it is even a little reprehensible, in my opinion, although the amendments submitted make it more acceptable and tone it down somewhat.
 • alusPurret, lautat, pinta-aluksiaLoistoristeilijät ovat valtavia aluksia.ilma-alus, avaruusalus
 • alustaTehtävämme ei ole vain jälleenrakentaa, vaan pikemminkin rakentaa alusta pitäen maa, jonka perusta ja hallinto eivät ole koskaan olleet vakaita. We do not have to reconstruct but rather to construct a country whose foundations and governance have never been strong. Jos haluaa rakentaa talon mutta tietää, että perustukset eivät ole kunnolliset, ei ole muuta vaihtoehtoa kuin lopettaa rakennustyöt ja aloittaa kokonaan alusta. If you want to build a house, but know that the foundations are inadequate, you have no choice but to stop the building work and start again. Yksi Euroopan unionin perusteista oli alusta lähtien ihmisoikeuksien kunnioittaminen - arvo, joka on jatkuvasti yksi EU:n keskeisistä tekijöistä. One of the foundations of the European Union at its inception was respect for human rights - a value which remains permanently at the centre of the EU's interests.
 • alusvoide
 • meikkivoide
 • peruspääoma
 • peruspakka
 • perustaminenEuroopan koulutussäätiön perustaminen (uudelleenlaadittu) ( European Training Foundation (recast) ( Euroopan koulutussäätiön perustaminen (uudelleenlaadittu) (keskustelu) European Training Foundation (recast) (debate) Euroopan koulutussäätiön perustaminen (uudelleenlaatiminen) ( Creation of a European Training Foundation (recast) (
 • perustuksetOn hyvin tärkeää, että rakennamme nämä perustukset. It is very important that we put these foundations in place. Montrealissa meidän on laskettava uuden ilmastopolitiikan perustukset. In Montreal, we have to lay the foundations for a new climate policy. Meidän on pidettävä pystyssä perustukset, joille Euroopan unioni on rakennettu. We must breathe life into the foundations on which the European Union is based.

Definition of foundation

 • The act of founding, fixing, establishing, or beginning to erect
 • That upon which anything is founded; that on which anything stands, and by which it is supported; the lowest and supporting layer of a superstructure; underbuilding
 • The result of the work to begin something; that which stabilizes and allows an enterprise or system to develop
 • In solitaire or patience games, one of the piles of cards that the player attempts to build, usually holding all cards of a suit in ascending order
 • A donation or legacy appropriated to support a charitable institution, and constituting a permanent fund; endowment
 • Cosmetic cream roughly skin-colored, designed to make the face appear uniform in color and texture

Examples

 • The foundation of his institute has been wrought with difficulty
 • The foundations of this construction have been laid out
 • The Wikimedia Foundation, Inc. is the parent organization of the Wiktionary collaborative project

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net