English-Finnish translations for inclusion

  • liiteSuomen kielessä esimerkiksi: minulla/han, et/Rakennusten liitteeseen tarvitaan liikkumisen varalta liikkumasauma.Putkien liitteeseen tehdään hitsisauma.
  • lisäysKomission mielestä tällainen lisäys ei ole aiheellinen. The Commission does not believe that such an inclusion would be appropriate. Perhettä ja syntyvyyttä koskevat kohdat eivät ole uusi lisäys ohjelmiimme. The chapters dedicated to the family and the birth rate are not a new inclusion in our programmes. Tämä lisäys saattaa vaikeuttaa huomattavasti hallintoa, kun otetaan huomioon erot päätöksentekoprosessien ja ehdotetun yhteistyöjärjestelmän välillä; The inclusion of these amendments may make managing it difficult, given the differences between the decision-making processes and the proposed Community framework.
  • mukaan ottaminenVaihtoehtoisten testausmenetelmien mukaan ottaminen on meistä tarpeetonta. The inclusion of alternative test methods is, in our view, superfluous. Kaksi seikkaa jäi keskusteluissamme avoimiksi: Ensimmäinen seikka on biosidien mukaan ottaminen. Two items remain unresolved between us: the first is the inclusion of biocides. Tätä aihetta koskevien lausuntojen mukaan ottaminen rikkoo toissijaisuusperiaatetta. The inclusion of statements on this subject amounts to a violation of the principle of subsidiarity.
  • sisällyttäminenitsenäisten kuljettajien sisällyttäminen soveltamisalaan the inclusion of self-employed truck drivers Ensimmäinen on oikeudellisen perustan sisällyttäminen perustamissopimukseen. The first is the inclusion of a legal base in the Treaty. Johdanto-osan sisällyttäminen tekstiin on vain tekosyy. The inclusion of the recital is merely a pretext.

Definition of inclusion

Examples

  • The poem was a new inclusion in the textbook.
  • The inclusion of the poem added value to the course.

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2023 DictionaryPro.net