English-Finnish translations for possession

 • hallussapito
  Voimassa olevan luvan hallussapito on keskeinen vaatimus. The possession of valid certification is a key requirement. Aseiden hallussapito lisääntyy myös Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. In Europe and North-America too, the possession of weapons is on the increase. Lapsia hyväksi käyttävän pornografisen materiaalin tuotannon lisäksi myös sen hallussapito henkilökohtaista käyttöä varten on tehtävä tuomittavaksi. Yes to the condemnation not just of production but also of possession for personal use of pornographic material using children.
 • alusmaa
 • hallinta
  Kaupunki on vihollisen hallinnassa.hermojen hallinta
 • omaisuus
  Terveys on kansalaisille arvokkain omaisuus, ja he katsovat, että heidän valitsemansa poliittiset edustajat ovat vastuussa siitä. Their health is the most precious possession, and they hold their elected politicians responsible for it. UEN-ryhmän puolesta. - (PL) Arvoisa puhemies, ihmisen kallein omaisuus on hänen henkensä. on behalf of the UEN Group. - (PL) Mr President, the most treasured possession that any person has is their life. Kuten tiedätte, perinnön saaminen edellyttää edunsaajilta nykyään menettelyn käynnistämistä kaikissa maissa, joissa omaisuus sijaitsee. You are aware that, for beneficiaries to take possession of an estate, they currently have to start proceedings in all the countries where the property is located.
 • omistajuus
  Saksan perustuslaissa on esimerkiksi ilmaisu "omistajuus velvoittaa". For example, I remember in the German Constitution there is the formulation 'possession obliges'. Lehtien omistajuus keskittyy Keski-Pohjanmaalla (yle.fi
 • riivaus

Definition of possession

Examples

 • The car quickly became his most prized possession.
 • I would gladly give all of my worldly possessions just to be able to do that.
 • The car is in my possession.
 • Im in possession of the car.
 • Réunion is the largest of Frances overseas possessions.
 • Back then, people with psychiatric disorders were sometimes thought to be victims of demonic possession.
 • The scoreboard shows a little football symbol next to the name of the team that has possession.
 • Some languages distinguish between a construction like my car, which shows alienable possession — the car could become someone elses — and one like my foot, which has inalienable possession — my foot will always be mine.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net