English-Finnish translations for query

 • kysely
  gallupkyselyHaavoittuvuuden hyväksikäyttö on mahdollista ohjaamalla sopivasti muotoiltu http-kysely kohdejärjestelmässä olevalle ASP.NET web-sovellukselle. (cert.fi
 • kysyä
  Arvoisa rouva puhemies, voinko kiittää komissaaria ja kysyä yhdestä kohdasta hänen esityksessään? Madam President, can I thank the Commissioner but just query one small point in his presentation? Tiedämme varsin hyvin, että ette voi tarkastella joka ikistä sopimusta ja kysyä kaikkea, vaan ainoastaan selvittää vakavat rikkomukset. We are very well aware that you cannot review every single agreement and query everything, but can only look at serious violations. Haluaisinkin kysyä, ymmärsinkö oikein, että näistä kymmenestä jäsenvaltiosta kahden viimeisen, eli Tšekin ja Unkarin, on tarkoitus liittyä vuonna 2010. I should like to query whether I have understood correctly, therefore, that the last two of these ten Member States, namely the Czech Republic and Hungary, are due to join in 2010?
 • tiedustelu
  Toinen huomautukseni on pikemminkin komissiolle osoitettu tiedustelu siitä, kuinka pitkälti voimme pitää tätä järkevänä ennakkotapauksena kansanterveysalan yhteistyössä. My second observation is rather more of a query directed at the Commission as to how far we can view this as a reasonable precedent in cooperation in the field of public health. Vastaamme kaikkiin tiedusteluihin arkipäivisin 24 tunnin kuluessa.
 • kyseenalaistaa
 • kysellä
 • kysymys
  Sallikaa minulle lopuksi erittäin tärkeä käytännön kysymys, johon kollegani Watts jo viittasi. Allow me finally a particularly important practical query which my college Mr Watts has already mentioned. Kysymys Irlanninmeren hummerien radioaktiivisuuspitoisuuksista käsiteltiin vastauksena rouva Pollackin tekemään kirjalliseen tiedosteluun numero 0443/97. The question of radio-activity in lobsters in the Irish Sea was addressed in the reply to written query no. 0443/97 from Mrs Pollack. Minulla on vain yksi kysymys: aikanaan meillä oli ongelmana usein se, että palestiinalaishallinto käytti rahaa tavalla, joka saattoi olla ristiriidassa lahjoittajien tarkoituksen kanssa. Just one query: on many occasions at that time we had the problem of the Palestinian Authority using money in a way that possibly conflicted with the intentions of the donors.
 • suorittaa kysely
 • tiedustella
  Soittaja tiedusteli, asuuko Matti täällä.
 • tietokantakysely

Definition of query

  DictionaryPro.net

  DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

  Terms of Use   Cookies   Contact Us

  Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

  Mindmax
  Content is based on Wiktionary articles.
  Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
  © 2004-2021 DictionaryPro.net